Training: Aan de slag met community building vanuit jouw gemeente

De Buurtmakers Academie van LSA start in februari met een 3-daagse training voor ambtenaren die enthousiast zijn over het bouwen aan sterke gemeenschappen en weerbare wijken. In deze training werk je toe naar een concreet plan om vanuit jouw gemeente handen en voeten te geven aan community building. En maak je de kring die hier aan bij wil dragen groter.

Principes van Asset Based Community Building (ABCD)
De training gaat uit van de principes van Asset Based Community Development. Dat houdt in dat je aan buurten bouwt op basis van wat er wel is (de assets), in plaats van wat er niet is. Dat je zonder agenda begint aan community building, dat bewoners zelf eigenaars zijn van het proces en dat wat hen interesseert en bezighoudt leidend is. Dat je aan onderlinge relaties werkt. Dat van het één het ander komt, maar dat dit niet te voorspellen (of sturen) is.

Hoe ziet de training eruit?
Er zijn 3 trainingsdagen en daar omheen ga je concreet aan de slag. Het programma is niet in steen gebeiteld. We bouwen voort op ieders ervaringen en vraagstukken. In grote lijnen bestaat de training uit drie onderdelen:

  1. De basis van Asset Based Community Development
  2. Hoe kunnen gemeenten aan de hand van community building bijdragen aan de ontwikkeling van veerkrachtige buurten en wijken?
  3. In de startblokken: op welke manier kan jouw gemeente werk maken van community building en wat kan jij doen zodat dat werkelijkheid wordt?

Aan het einde van deze training weet je mensen te enthousiasmeren voor community building. Je hebt een goed beeld hoe je als gemeente een rol kunt hebben in het versterken van gemeenschappen. Bovendien heb je een concreet plan om daar een start mee te maken.

In principe zijn de drie trainingsdagen fysiek en op locatie. Mocht dat op dat moment niet mogelijk zijn, verzorgen we de training (gedeeltelijk) online.

Voor wie is de training
Je bent werkzaam voor een gemeente en houd je bezig met wijken. Je bent bijvoorbeeld een wijkregisseur/manager/adviseur. Je bent verantwoordelijk voor het (inkopen van) opbouwwerk of maakt beleid of geeft strategisch advies over wijken. Je bent enthousiast over de principes van Asset Based Community Development. Je ziet kansen om daar (meer) mee aan de slag te gaan in jullie gemeente en wil handvatten hebben om dat voor elkaar te krijgen. Wil je samen met een collega aan de slag? Dan zijn jullie allebei van harte welkom. Meld je wel allebei apart aan.

Er is ruimte voor 15 deelnemers per training en we geven de training twee keer. Als we meer aanmeldingen krijgen dan er plek is, maken we een selectie op basis van de informatie uit de aanmeldingsformulieren. We stellen een groep samen waarin  groepsleren en uitwisseling  het meest optimaal tot zijn recht kan komen.

Trainers
Jasper Wegman heeft jarenlang tussen Latijns Amerika en Nederland heen en weer gependeld. In Latijns Amerika heeft hij zich het ambacht van community building eigen gemaakt en in Nederland helpt hij organisaties met grote maatschappelijke opgaven. Leiderschap loopt als rode draad door het werk dat hij als community builder deed en hoe je in teams en organisaties om kunt gaan met complexe opgaven. Afhankelijk van het onderwerp dat centraal staat nodigen we gasttrainers uit. Zo zal Joop Hofman een sessie verzorgen over de basis van Asset Based Community Development.

Belangrijke data
Zondag 3 januari – deadline voor aanmelden

Trainingsdagen onder voorbehoud*:

Dinsdag 2 februari (groep 1) & donderdag 4 februari (groep 2)
Dinsdag 9 maart (groep 1) & donderdag 11 maart (groep 2)
Dinsdag 29 maart (groep 1) & donderdag 1 april (groep 2)

*als de training niet fysiek kan plaatsvinden, dan zullen we deze (gedeeltelijk) online doen. In dat geval kunnen de data aangepast worden en mogelijk over meerdere dagen verspreid worden.

Kosten
Dit trainingsprogramma wordt grotendeels gefinancierd vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties binnen het programma Leefbare wijken en veiligheid. We vragen een eigen bijdrage van 75,-.

Aanmelden