Sprekers op het congres

De plenaire sprekers op dit LPB-congres kregen veel waardering voor hun inhoudelijk sterke verhalen:

Petra Stienen

Petra StienenPetra Stienen studeerde Arabisch en Midden-Oostenstudies. Ze was meer dan tien jaar werkzaam in het Midden-Oosten, onder meer op de Nederlandse ambassades in Caïro en Damascus. Thans is ze publiciste en zelfstandig adviseur en eerste kamerlid voor D66. Ze geeft regelmatig commentaar over diversiteit, democratisering en diplomatie voor diverse kranten, radio en tv. Ze heeft een column in De Limburger. In 2016 ontving ze de prestigieuze Aletta Jacobs emancipatieprijs van de Rijksuniversiteit.

Petra Stienen is opgegroeid in de Roermondse wijk de Donderberg en keert daar na 30 jaar weer naar terug. Dit leidt tot haar boek ‘Terug naar de Donderberg’, een verslag van samenleven in een wereldwijk. In deze wijk woont een spannende mix van culturen en geloven, van Limburgers, Hollanders, migranten, asielzoekers en andere buitenstaanders. Zij laat zien dat zo’n wijk ook veel kansen biedt.

Petra Stienen heeft ons met een zeer persoonlijk verhaal geïnspireerd om zelf de kansen te pakken in onze wijk(en).
Haar verhaal werd ondersteund door foto’s uit haar privé-album. Meer weten? Bezoek haar website:


 

Femmianne Bredewold

Femmianne BredewoldFemmianne Bredewold is werkzaam als Assistant Professor bij de Universiteit voor Humanistiek. Haar proefschrift ‘Lof der oppervlakkigheid’ onderzoekt de informele aandacht, hulp en zorg tussen mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking en buurtbewoners.

Zij werkt aan het onderzoeksproject van de Universiteit voor Humanistiek en de Universiteit van Amsterdam getiteld ‘De Belofte van Nabijheid’. Hierin wordt onderzocht wat de gevolgen zijn voor burgers (en hun netwerk) die te maken hebben met de decentralisaties. Er wordt bekeken of de strategieën als sociale wijkteams daadwerkelijk de beloften van zelfredzaamheid, nabijheid, integraliteit en wederkerigheid verwezenlijken. Lukt het om de ‘eigen kracht’ van kwetsbare burgers aan te spreken? Is het netwerk beschikbaar en bereidwillig om professionele ondersteuning over te nemen?

Femmianne Bredewold nam ons mee naar de grenzen van de participatiesamenleving. Meer weten? Bezoek haar website en kijk naar bijgevoegde presentatie.


 

Daniël Wigboldus

Daniel WigboldusDaniël Wigboldus is decaan en hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn onderzoek richt zich op persoonswaarneming en in het bijzonder op de rol die stereotypen en vooroordelen hierbij spelen. Hij heeft diverse colleges voor de Universiteit van Nederland gegeven, onder meer over waarom wij geneigd zijn om “in hokjes te denken”, wat hier de voordelen van zijn, maar ook wat de nadelen kunnen zijn wanneer we andere mensen waarnemen en beoordelen.

In het dagelijks leven maken we allemaal gebruik van automatismen. Ze zijn aangeboren of aangeleerd en ze zorgen ervoor dat we complexe handelingen kunnen verrichten zonder hier al teveel bij na te denken. Denk bijvoorbeeld aan autorijden. Ook bij het waarnemen en beoordelen van andere mensen om ons heen, lijken automatische processen een invloedrijke rol te kunnen spelen, vaak zonder dat we ons daar bewust van zijn.

Daniël Wigboldus hield ons een spiegel voor en liet ons eigen vooroordelen ontdekken. Meer weten? Bezoek zijn website of kijk op YouTube naar de lezingen die hij hield voor de Universiteit van Nederland.


 

Patrick van Veen

Patrick van VeenPatrick van Veen is bioloog en schrijver en oprichter van Apemanagement. Hij vertaalt wetenschappelijk onderzoek onder apen naar kennis over de overeenkomst tussen sociaal gedrag van apen en mensen. Hij heeft meerdere boeken over dit thema geschreven en werkt regelmatig mee aan tv-programma’s.
Kijken naar ons eigen gedrag is lastig en vaak confronterend, daarom wordt het vaak vermeden. Een oplossing is om te kijken naar sociale groepen die vergelijkbaar gedrag vertonen en onszelf daaraan te spiegelen: apen. Ons eigen (sociale) gedrag en dat van andere apen is geëvolueerd uit het gedrag dat onze gemeenschappelijke voorouders vertoonden. Sporen van overeenkomsten zijn nog steeds in ons gedrag aanwezig. Deze kunnen ons helpen ons eigen complexe sociale gedrag te ontcijferen en te begrijpen.

Patrick van Veen verraste ons en liet ons de aap in onszelf ontdekken. Meer weten?: Bezoek zijn website en kijk op YouTube naar eerdere presentaties en lezingen.

 

Heb je nog vragen, neem dan contact op met Wim Bergink via w.bergink@apeldoorn.nl