LPB Congres

Dit jaar gaan we in drie afleveringen On the road door Nederland samen met de voorzitter van het LPB Willem Stam. Van het verleden naar de toekomst. Deze tweede aflevering staan we in het hier en nu, in de thuishaven van Willem: Den Helder. Ondanks het ene na het andere uitstel van de Omgevingswet zijn gemeentes aan de slag gegaan met het maken van Omgevingsvisies. Den Helder heeft hierin een voortrekkersrol gespeeld. We nemen je mee van wijk naar wijk, elk in een andere fase van het proces om tot een Omgevingsvisie te komen. En elk met een andere vertrouwensband met de gemeente. 

meer