Wijk- en dorpsbudgetten verlichten besturen in Coevorden

2 mei, 2019 - Webredactie

De introductie van dorps- en wijkbudgetten en veel invloed geven aan inwoners maakt besturen een stuk makkelijker geworden, zegt wethouder Jan Zwiers van Coevorden. De Drentse gemeente besloot in 2014 na de gemeenteraadsverkiezingen de behoeften van inwoners centraal te stellen en zowel zeggenschap als geld beter te verdelen over dorpen en wijken. Om dat voor elkaar te krijgen introduceerde het college van Coevorden een nieuwe bestuursstijl, evenals wijk- en dorpsbudgetten.

Eerdere pogingen om meer gebruik te maken van burgerparticipatie waren niet zeer succesvol, weet gebiedscoördinator John de Vegt. Maar nu moest, kondigde de latere wethouder Jan Zwiers (Economie, Wonen, Financiën, Beroepsonderwijs en Vastgoed) van de lokale partij Belangen Buitengebied Coevorden (BBC) aan, ‘alles anders’. ‘Financieel lagen we ongeveer op ons gat’, aldus Zwiers. ‘We hadden nog een paar ton op de spaarrekening op een begroting van 100 miljoen. Als gemeente en gemeentelijke organisatie alleen kun je het tij niet keren. Ons idee was dat we het veel meer in de samenleving zelf moesten zoeken. Vroeger deden we dat ook. Gewoon zoals dat in het dorpse leven gaat: op een gemoedelijke manier. Onze partij wilde dat terugbrengen, in een moderne vorm.’

Meeliften op trend
Het college liftte mee op een trend rondom de versterking van lokale democratie, erkent Zwiers, ‘maar ik denk dat je wel mag stellen dat wij goed hebben begrepen hoe je mensen kunt interesseren voor hun eigen leefomgeving. Het idee was dat er meer lokale kennis zit in onze samenleving dan achter het bureau op het gemeentehuis. Hoe wend je die kennis nuttig en effectief aan en combineer je die met de kennis van ambtenaren en bestuurders, om te zorgen dat de mensen samen met de gemeente de juiste dingen doen?’

Sterkere rol inwoners
Het nieuwe college, een driemanschap met behalve de burgemeester en Zwiers wethouders van CDA en de PvdA, besloot te besturen met een sterkere rol voor inwoners, met oog voor het specifieke wijk- of dorpsbelang. ‘Een gemeentebestuur dat bewust de samenleving opzoekt en invloed en verantwoordelijk geeft in het vormgeven van de eigen situatie met betrekking tot wonen, ondernemen en werken’, heette het in het collegeprogramma, dat de titel droeg ‘Coevorden verbindt’.

Naast burgers staan
Gebiedscoördinator De Vegt vindt dat het experiment met burgerparticipatie leidt tot meer betrokkenheid en een betere omgang met inwoners. ‘Als gebiedscoördinatoren zijn we telkens weer de schakel tussen inwoners en gemeente en helpen we door niet alleen te wijzen op eisen waar initiatieven aan moeten voldoen. We kijken vooral hoe dat zo praktisch mogelijk kan worden gemaakt. Je verkleint zo niet alleen de afstand, maar verkeert op andere voet met mensen’, constateert hij. ‘Vooral gelijkwaardiger. Als ambtenaren staan wij naast onze inwoners. Zelf ervaren de Coevordenaren die ik spreek dat ook. Het is minder aangestuurd vanuit het gemeentehuis zeggen ze.’

Zwiers denkt dat de lokale democratie in Coevorden erop vooruit is gegaan. ‘Meer inwoners voelen zich gehoord. Er komt veel initiatief uit de samenleving en we zijn inmiddels een financieel gezonde gemeente.’

Dit bericht verscheen eerder op www.binnenlandsbestuur.nl en is te lezen in het magazine.