Vier masterclasses Veranderkunde

27 december, 2019 - Webredactie

Veel vraagstukken in steden en wijken kunnen niet meer op de traditionele manier worden opgelost. Zaken als armoede, veiligheid, vergrijzing en energietransitie vragen om een nieuwe aanpak. Een aanpak waarin verschillende belanghebbenden nieuwe werkwijzen testen. Door te doen en daarvan te leren. Een aanpak ook waarbij personen en organisaties hun krachten bundelen en elkaars sterke punten benutten. Gelukkig zien we dit soort samenwerkingsverbanden op steeds meer plekken ontstaan. Er ontstaat daardoor echter wel een nieuw speelveld met nieuwe spelers en spelregels. Veel organisaties en professionals vragen zich af hoe ze hiermee moeten omgaan: hoe kunnen ze inspelen op deze veranderende omgeving? Hoe verbinden ze de horizontale logica van dit soort samenwerkingsverbanden (gelijkwaardigheid) met de verticale logica van de eigen organisatie (hiërarchisch)? Welke kennis, competenties en handelingsrepertoire zijn hiervoor nodig? En hoe organiseer je veranderingsbereidheid of zelfs veranderingsgezindheid om deze werk- en denkwijzen structureel door te voeren?

De veranderkunde kan helpen om antwoord te vinden op deze vragen. De veranderkunde leert je namelijk hoe je als individu, groep of organisatie beter kan functioneren en hoe je je kan aanpassen aan de veranderende eisen van de omgeving. Daarmee kan het ook een belangrijke bijdrage leveren aan het lerend vermogen van lokale samenwerkingsverbanden en hoe je als onderzoeker het leren en ontdekken in stadslab-achtige omgevingen kan stimuleren. Platform Stad en Wijk organiseert daarom in samenwerking met een aantal hogescholen vier losse masterclasses rondom de toepasbaarheid van de veranderkunde bij vraagstukken in stad en wijk.

Klik hieronder naar elke afzonderlijke masterclass in de LPB Agenda:

Masterclass 1: Onderzoek doen in continu veranderende gemeenten
De legitimatie van gemeentelijke hobby’s middels onderzoek
Donderdag 16 januari 2020

Masterclass 2: De reflectieve praktijk
Meters maken met Chris Argyris, grondlegger van het organisatieleren
Donderdag 16 april 2020

Masterclass 3: Sensemaking in de zomer
Over het sturen in de stad en het verlangen tot zingeving
Donderdag 25 juni 2020

Masterclass 4: Oogsten in oktober
Over de emergerende stad & de professionele handelingsruimte voor verandering
Donderdag 29 oktober 2020