Verslag: We doen het zelf wel festival

4 april, 2017 - frank_brander@me.com

Steeds meer burgers zetten op eigen initiatief de wereld naar hun hand. Op 25 maart werd dit gevierd met het ‘We doen het zelf wel’ festival. Een kleine rondgang door het publiek: wie zijn ze, wat doen ze en waarom?

Micha Woutersen
“Mijn naam is Micha Woutersen. Ik werk bij het bankjescollectief, het grootste openluchtcafé ter wereld. We stimuleren mensen om het bankje in hun straat te gebruiken als ontmoetingsplek. Online meld je je aan zodat iedereen kan zien waar er iets gebeurt. Wel raden we aan om persoonlijk je vrienden en buren uit te nodigen. Je kunt een kopje koffie serveren, salsa dansen of wat dan ook. Als deelnemer kun je bankjeshoppen, bij meerdere activiteiten op een dag. Alle bankjes overal ter wereld vormen zo één groot café, en we groeien enorm.

Bijna tweeduizend mensen openden al een bankje, in Nederland maar ook steeds meer in andere landen. Dat leverde tot nu toe zo’n twintigduizend bezoekers op. Iedere deelnemer ontmoet gemiddeld vijf buren. Daardoor voelen mensen zich veiliger in hun wijk. Ze maken afspraken om die alleenstaande man of vrouw te helpen. Of om op de kinderen te passen. De ontmoetingen versterken de sociale banden in de buurt. Wij zijn een instrument voor mensen die energie hebben en zelf iets willen oppakken. Iedereen kan een bankje inzetten voor zijn eigen doel. Voor een socialere buurt.”

Tina Yao
“Mijn naam is Tina Yao. Ik zette in Heerhugowaard een moestuin op waar we zoveel mogelijk vrouwen met verschillende culturele achtergronden proberen bij te betrekken. Die vrouwen worden zo uit hun isolement gehaald en betrokken bij de buurt. Er komt leven in de brouwerij.

In het begin weet je niet goed wat wel of niet werkt. Je moet uitvinden hoe je geld vrijmaakt om spullen te kunnen aanschaffen, zoals zaden en tuinmateriaal. Dat is niet altijd makkelijk, maar we vinden altijd wel een oplossing. Zo hebben we dit jaar financiële rust omdat we meedoen met Kern met Pit. Dat is een organisatie die burgerinitiatieven steunt.

Ik heb een Ivoriaanse achtergrond. In de vijftien jaar dat ik in Nederland woon, ben ik veel mensen van allerlei afkomst tegengekomen. Dat is een kracht. We kunnen goed met elkaar opschieten, accepteren de ander en we gunnen elkaar dingen. Dat doen we ook met de moestuin. We hebben bloemen, fruit, kruiden en groenten. Die diversiteit vind ik mooi. Dan denk ik: dát is nodig om letterlijk en figuurlijk te kunnen bouwen.”

Aster van Tilburg
“Mijn naam is Aster van Tilburg. We geven straks een workshop crowdfunding. Dat gaat om meer dan enkel geld verzamelen. Het gaat om betrokkenheid, het creëren van bekendheid en draagvlak. Hoe je een politieke discussie beïnvloedt. We leggen uit hoe zo’n campagne er uitziet. Wat voor acties organiseer je? Wat kun je mensen teruggeven? Hoe weet je of je idee überhaupt goed is?

Crowdfunding is een mooie manier om je project te realiseren. Je verzamelt een zo groot mogelijke groep mensen om je heen die jouw project tof vinden. En die dat niet alleen laten zien door een like op Facebook, maar door actief mee te helpen of mee te betalen. Het gaat om veel meer dan alleen de buurttuin of het kunstwerk op de rotonde. Het gaat om het realiseren van een beweging. Om de groep mensen eromheen met wie je het samen voor elkaar krijgt. Met wie je betrokken raakt.”

“De initiatieven die we ondersteunen zijn heel divers. Van een ouderendiner in Tilburg, een dierenambulance in Amsterdam tot een tussenjaar voor middelbare scholieren die niet weten wat ze willen doen. Sommige hebben een paar honderd euro nodig, andere gaan voor vijftigduizend euro. Juist dat verschil is zo leuk. Je helpt iedereen met een goed idee hun droom te verwezenlijken.”

Michelle van Kessel
“Mijn naam is Michelle van Kessel. Ik ben lid van de werkgroep Groen Spelen. Wij vechten voor een stukje groen in de wijk. De gemeente Voorschoten zit financieel in zwaar weer en wil daar huizen neerzetten die veel geld gaan opleveren. Maar dat stuk groen is erg belangrijk voor de sociale cohesie.

De strijd duurt nu al twee jaar. Pas nu willen de wethouders en gemeenteraadsleden überhaupt luisteren naar de ideeën die wij voor de grond hebben. Omdat ze zo krap bij kas zitten, zijn ze daar eigenlijk niet voor te porren. Er worden allerlei subsidies geschrapt, het zwembad gaat dicht. Eigenlijk gaan bijna alle sociale zaken naar nul. Toen is de bevolking van Voorschoten in opstand gekomen. Nu heeft de burgemeester eindelijk gezegd: we moeten het mét de burgers gaan doen. Dat is wel een ommekeer want voorheen schermde de gemeente wel met burgerparticipatie, maar informeerde ze ons in de praktijk alleen maar. Misschien dat het nu anders wordt. Het blijft spannend.

Vandaar dat ik deze dag aangrijp om wat inspiratie op te doen. Straks ga ik naar de workshop ‘crowdfunding’. Als de gemeente weinig geld heeft, zullen we ze tegemoet moeten komen. Dat begrijp ik. Daarna volg ik de workshop ‘omgaan met de overheid’.”

Anne de Feijter en Mark Peijmen
“Mijn naam is Anne de Feijter. Ik werk als ambtenaar bij de gemeente Amersfoort en probeer bewonersinitiatieven op een goede manier te ondersteunen. Zonder ze over te nemen. Vandaag heb ik geen specifiek doel maar wil ik vooral heel veel mensen spreken. Kennis opdoen. En ik help mijn stagiair met zijn onderzoek.”

“Mijn naam is Mark Peijmen. Ik doe onderzoek naar de initiatieven van bewoners en de problemen die ze daarbij tegenkomen. Zoals: wat voor rechtspersoon wil ik zijn? Een stichting of een vereniging? Maar ook vragen over financiering, crowdfunding en het creëren van draagvlak. Die vragen bundel ik en we proberen nu een pagina vorm te geven waar mensen makkelijk de juiste informatie kunnen vinden. Hopelijk kunnen we burgers zo een beetje helpen.”

Shahrazed Benmes Aoud
“Mijn naam is Shahrazed Benmes Aoud. Ik werk voor Wijkbedrijf, een initiatief met actieve bewoners die uiteenlopende activiteiten opzetten voor de Groningse wijk Selwerd. Burgers kunnen via Wijkbedrijf de wijk vernieuwen en de leefbaarheid verbeteren.

Zelf ben ik coördinator van de PC Werkplaats. Onze computers kunnen gratis gebruikt worden door ouderen of digibeten. Daar geven we computerles aan. Ook zijn we een gameclub voor jongeren. Veel hangjongeren komen bij ons gamen. Het is een andere aanpak dan gewoon zeggen: ‘niet doen’ en de wijkagent op ze afsturen. Wij dachten: wat vinden jongeren leuk? Gamen. Jongeren kunnen nooit nee zeggen tegen gamen.We zijn nog in de startfase, maar het lijkt goed te gaan. Twee jongens die eerst de boel een beetje verpestten, komen nu hier en blijven hier. Als er een probleem is, komt men naar mij. Want iedereen kent mij.”

Dit artikel verscheen eerder op www.human.nl. Foto: Daan Kuys, Human.

Bekijk hier een eerder nieuwsbericht over ‘We doen het zelf wel’.