Uitdaagrecht naar Tweede Kamer

4 oktober, 2022 - Webredactie

Het wetsvoorstel waarin het kabinet het zogeheten ‘uitdaagrecht’ wil verankeren, is aangeboden aan de Tweede Kamer. Met dat recht kunnen inwoners de overheid uitdagen de uitvoering van een taak over te nemen als ze denken dat ze dat zelf beter, slimmer of goedkoper kunnen.

Het voorstel was al enige tijd geleden aangekondigd. Met de voorgenomen wetswijziging wil minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken de betrokkenheid van inwoners bij het beleid van decentrale overheden versterken. De minister vindt dat ‘initiatief vanuit de samenleving de ruimte moet krijgen’.

In de voorgestelde Wet versterking participatie op decentraal niveau geeft Bruins Slot gemeenten de mogelijkheid om in de participatieverordening regels vast te stellen voor de manier waarop inwoners kunnen meedoen aan besluitvorming. De inspraakverordening kan dan worden vervangen door een participatieverordening. Door vooraf die duidelijkheid te geven, wil de minister zorgen dat de procedures goed lopen. Door inwoners meer mogelijkheden te geven om bij beleid betrokken te zijn en door duidelijkheid te geven over de werkwijze, hoopt ze het vertrouwen in de lokale politiek te versterken.

Het uitdaagrecht is een van de voorstellen uit de wetswijziging. Daarnaast wordt duidelijk vastgelegd dat de burgemeester een zorgplicht heeft als het gaat om de kwaliteit van de participatieprocessen.

Lees hier de wetswijziging