Toolbox leren van de toekomst(en) voor de energietransitie

6 juni, 2022 - Webredactie

Hoe kunnen wijkprofessionals en bewoners samen aan de slag met de energietransitie-opgave in hun wijk? Welke acties zijn er nodig en wie kan deze op zich nemen? Voordat deze vragen beantwoord kunnen worden is het eerst van belang om in dialoog te gaan over de toekomstbeelden van deze partijen. Welke toekomsten verwachten zij voor hun wijk, waar zijn zij onzeker over, en welke toekomsten wensen zij? Om hierover in gesprek te gaan hebben onderzoekers van de (associate) lectoraten Capabilities in Zorg en Welzijn (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), Public Governance (De Haagse Hogeschool) en de Radboud Universiteit een methode en bijbehorende toolbox ontwikkeld die openbaar beschikbaar is voor wijkprofessionals.

Deze toolbox kunnen gemeenteambtenaren en wijkprofessionals gebruiken om met bewoners in gesprek te gaan over welke toekomstbeelden zij hebben. Op basis van deze dialoog over toekomstbeelden kunnen wijkpartijen een gezamenlijk handelingsperspectief formuleren aangaande het energietransitie-vraagstuk.

Leren in 4 stappen
In het werken vanuit toekomsten is het van belang om vanuit individuele perspectieven toe te werken naar collectieve actie. Hiervoor dienen een viertal processtappen gevolgd te worden. Deze processtappen zijn als volgt geformuleerd:

 1. Perspectieven van bewoners in beeld krijgen
  Individuele inzichten: Op een formele of informele manier empirisch inzicht ontwikkelen in de beelden die individuele personen/wijkbewoners hebben over de energietransitie en hun toekomstbeelden.
 2. Perspectieven met elkaar in gesprek brengen
  Collectieve inzichten: In een dialoogsessie met betrokkenen in gesprek gaan om deze perspectieven met elkaar te delen, ze te begrijpen en ze met elkaar in dialoog te brengen.
 3. Gezamenlijke toekomstbeelden destilleren
  Collectieve toekomsten: In een dialoogsessie komen tot een synthese van de individuele toekomstbeelden. Dat kunnen er meer zijn.
 4. Handelingsperspectieven ontwikkelen
  Collectieve actie plannen: Met relevante stakeholders in gesprek gaan over welke toekomst(en) je gezamenlijk wil realiseren en formuleren wat er nodig is om dat te doen.

Lees verder op www.platformstadenwijk.nl om te lezen hoe de onderzoekers van dit project deze processtappen ingezet hebben, en welke tools wijkprofessionals kunnen gebruiken om zelf zo’n proces te doorlopen.