Toekomstscenario’s Sociaal domein

13 juli, 2016 - Webredactie

Stelt u zichzelf ook wel eens de vraag hoe de tweedeling tussen arm en rijk zich ontwikkelt in uw gemeente? Of wat de invloed is van ‘big data’ op de dienstverlening? Heeft uw gemeente nog een gemeentehuis in 2030? Bestaat de gemeente in zijn huidige vorm nog over 15 jaar? En hoe beïnvloeden de veranderingen in het sociaal domein de relatie tussen gemeenten en het Rijk?

Zulke vragen kwamen aan de orde tijdens het interactieve traject voor de ontwikkeling van toekomstscenario’s voor het sociaal domein dat het Rijk samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het afgelopen jaar organiseerde. Samen met ruim 125 vertegenwoordigers van een groot aantal gemeenten – wethouders, gemeentesecretarissen, directeuren Sociaal Domein – en maatschappelijke organisaties creëerden we tijdens drie landelijke werkconferenties een beeld van onze samenleving en hoe die er in 2030 mogelijk uit zou kunnen zien.

Naast de deelnemers aan de landelijke werkconferentie, traden Bergen op Zoom en Delft op als pilot-gemeenten, met de participatie van een brede afspiegeling van hun gemeente. Het resultaat werd omgezet naar een toolkit waarmee u en anderen aan de slag kunnen.

Lees hier het hele document ‘Verkenningen transformatie sociaal domein: Toekomstscenario’s van en door de Nederlandse gemeenten

Bron: Gemeenten van de Toekomst