Terug van nooit weggeweest: ontmoeting in de wijk

17 januari, 2017 - Webredactie

Waar staan woningcorporaties op het gebied van leefbaarheid? Tijdens de Platform31-themasessie ‘Wat werkt in…ontmoeting’ van 8 december besprak de vakgemeenschap antwoorden op deze vraag. Hierbij ging het niet alleen over ‘wat werkt’, maar ook over ‘wat mag’. Waar de één alle ruimte pakt, trekt de ander zich volledig terug. Ontmoeting is een middel om leefbaarheidsdoelen te bereiken. Daarom hebben we dit middel gebruikt als uitgangspunt voor een gesprek over corporaties en leefbaarheid in de wijk.

Drie ontwikkelingen maken leefbaarheid blijvend relevant
Ten eerste is een maatschappelijke ontwikkeling zichtbaar in de vorm van een gebrek aan contact tussen groepen. Deze groepen zijn verdeeld tussen jong en oud, verschillende culturen en diverse inkomensniveaus. Een situatie die kan leiden tot onbegrip en spanningen. Ten tweede vraagt de instroom van nieuwe groepen om aandacht en afstemming tussen betrokken partijen. Dit geldt bijvoorbeeld voor statushouders, de uitstroom uit instellingen en concentratie van kwetsbare groepen door passend toewijzen. Ten derde zorgen de decentralisaties in het sociaal domein en de veranderingen in de Woningwet en Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) ervoor dat partijen hun rol aftasten in de wijk. De corporatie is onderdeel van de wijk en zal daarin een deel van de handschoen op moeten pakken.

De unieke positie van de woningcorporatie
Daarbij heeft de woningcorporatie de unieke positie om bij mensen achter de voordeur te komen als niet-hulpverlener. Gebiedscoördinatoren, intake gesprekken, de technische dienst en ook aannemers ontvangen signalen over wat er speelt in een complex en buurt. De discussie ging dan ook over de rol van corporatie. Gaat het alleen om netjes verhuren of ook om de leefomgeving ondersteunen. En het tweede geval: wat kan de corporatie betekenen ten opzichte van andere partijen in de wijk? Het middel ontmoeting is gebruikt om dit gesprek te voeren.

Zelfde middel, andere doelen
Ontmoeting tussen buurtbewoners is nooit een op zichzelf staand doel. Het is een middel om bewoners met de buren, het complex en de buurt in aanraking te laten komen. Dit kan resulteren in bijvoorbeeld afval opruimen, rekening houden met elkaar of jezelf veiliger voelen omdat je de buren een keer hebt ontmoet. Het middel is echter ook vaak overschat. Het stellen van concrete doelen draagt bij aan het succes van dit middel.

De wet biedt nog steeds veel ruimte
Een veel voorkomende opmerking is: we mogen het niet meer van de wet. Veel mag echter wel. In het kennisdossier Woningwet is dit nader toegelicht. In het kort, doe het in de directe omgeving, voor huurder en met partners. Oftewel, niet op een vreemde locatie, voor derden en alleen. Daarbij is er nog geen jurisprudentie op dit gebied. Het is nog uitproberen wat precies mag, de kaders zijn ruim te interpreteren. De restricties lijken meer te komen door de positionering van de corporatie dan de woningwet.

De sterkte van de woningcorporatie
De worsteling blijft dan, wat werkt? Goed luisteren naar huurders voorkomt dat we veronderstellen wat nodig is. Moet dat een eigen project zijn of steun aan anderen? Stem dit af met huurders, de gemeente, het sociale wijkteam, de wijkagent, scholen en andere partijen. Handel vervolgens vanuit de eigen kracht door antwoord te geven op de vraag: Waar is de woningcorporatie van?

Dit artikel verscheen eerder op www.Platform31.nl

Wat Werkt in de Wijk
Wat Werkt in de Wijk (WWidW) is de vakgemeenschap van Platform31 voor effectieve wijkinterventies en biedt een interactief kennisplatform, diverse thema- en partnerbijeenkomsten en trainingsmiddagen waar kennis en netwerk samenkomen.