Steden in transitie: online en offline platform voor stadmakers uit heel Nederland

20 april, 2016 - frank_brander@me.com

Graag wijzen we jullie op de website van Steden in Transitie. Het is een online magazine boordevol verhalen van inspirerende bottom-up initiatieven geschreven voor en door Stadmakers uit heel Nieuw Nederland.

De website is een weerslag van het landelijke netwerk van Stadsambassades dat in 2012 begon met Amsterdam en Rotterdam, maar inmiddels is uitgegroeid tot 25 steden nationaal. Vanuit de ervaring met het lokale platform Nieuw Amsterdam, inclusief prachtige magazines, dagelijkse Stadberichten en ruim driehonderd initiatieven op de kaart, ontstond de behoefte om de uitwisseling van kennis en transitiepraktijken te verbreden naar de rest van het land.
Vlak voor de zomer van 2014 kwamen daarom ruim tweehonderdvijftig Stadmakers uit de deelnemende steden bijeen in Amsterdam, om gezamenlijk af te trappen richting het nieuwe platform Nieuw Nederland – Steden in Transitie. Inmiddels hebben er al Stadexpedities plaatsgevonden naar Leiden, Eindhoven en Groningen, waar lokale Stadmakers hun innovatieve – veelal bottom-up – praktijken aan het landelijke netwerk toonden.
Maandenlang is er achter de schermen hard gewerkt en hebben ze het nieuwe online platform stedenintransitie.nl gelanceerd, met voor iedere deelnemende stad een eigen entreepagina, met stadberichten, een lokale agenda, innovatieve praktijken en Stadmakers die worden uitgelicht.

Een eerste stap is het letterlijk op de kaart zetten van initiatieven, transformaties en innovaties in de Nederlandse steden. Op de gebieden van zorg en leefbaarheid in de wijken, werk en armoede, coöperatieve gebiedsontwikkeling, ondernemen in de buurt, zelfbouw, voedsel, circulariteit en duurzaamheid. En de betekenis daarbij van de disruptieve krachten van de snel voortschrijdende technologische ontwikkelingen.

(bron tekst: https://stedenintransitie.nl)