@Seriousambtenaar over rol bewonersgroepen en netwerkdemocratie

29 april, 2016 - frank_brander@me.com

Aan het eind van een dag praten en denken over de rol van bewonersgroepen en de betekenis van de nieuwe netwerkdemocratie kwamen actieve bewoners van bewonersgroepen duidelijk maken dat zij de agenda bepalen en dat het uiteindelijk om de bewoners zelf gaat.

Gemeenten kunnen met de actie van het Glazen Huis voor @seriousrequest geld bijdragen en in ruil daarvoor een groep ambtenaren vragen zich vrijwillig in te zetten voor een kwestie die in die gemeente speelt (@seriousambt). De vraag die in Breukelen, gemeente Stichtse Vecht, aan de orde is betreft de betekenis van de nieuwe netwerkdemocratie en de rol van bewonersgroepen.

Om kwart voor negen zitten de deelnemers paraat en worden de ervaringen van verschillende gemeenten in Nederland gedeeld naast uitgebreide informatie over de gang van zaken in de gemeente Stichtse Vecht. Niet alleen kennis van wijkwerk maar ook andere expertises zijn present. De burgemeester maakt kennis met de groep en geeft zijn visie op het onderwerp en brengt zijn enthousiasme voor de netwerkdemocratie naar voren. De ambtenaren die als gebiedsregisseur heen en weer schakelen tussen gemeentelijke organisatie en bewoners kwamen buurten om hun ervaringen te delen en vragen te beantwoorden.

Lees het artikel hier verder…..

Bron: Website Buurt en Regio