Samenspel tussen gemeente en bewoner: zeven lessen

16 januari, 2023 - Webredactie

Als je het goed organiseert, is de gemeentesecretaris bijna niet meer nodig in het samenspel tussen gemeente en bewoner. Platform31 geeft zeven lessen over onder andere vaardigheden, taal, lokale bestuurscultuur en het opzoeken van grenzen die helpen bij het organiseren van een goed samenspel tussen burger en gemeente. De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) noemt dit de ‘responsieve overheid’, die inspeelt op initiatief van bewoners. De gemeentesecretaris van Heusden vertelt dat ambtenaren al meer dan 20 jaar ‘MogelijkMakers’ zijn, en hoe dat door de hele organisatie is doorgevoerd. Lees verder op www.platform31.nl voor voorbeelden en volg de zeven lessen.