Gebiedsgericht voorbeeld: Rijk en regio samen aan de slag in Overvecht, Batau en Vollenhove

27 augustus, 2020 - Webredactie

Met een impuls van 30 miljoen euro geven Rijk en regio samen invulling aan de ambitie om het toekomstperspectief voor de bewoners in de wijken Overvecht (Utrecht), Batau (Nieuwegein) en Vollenhove (Zeist) te verbeteren. Het Rijk, de provincie Utrecht en de drie gemeenten sloten hiervoor een Regio Deal. Daarnaast werkt de provincie samen met Amersfoort aan een wijkenaanpak in Soesterkwartier/Langs Eem en Spoor. Nu er een akkoord is op de financiering en de nadere invulling van de wijkaanpakken, kan de regio van start met de uitvoering.

Met de deal krijgen de wijkaanpakken Samen voor Overvecht, Betere Buurten (Batau) en Vollenhove Vooruit een stevige impuls. Juist in deze tijd, met de effecten van de coronacrisis, is het belangrijk te investeren in toekomstperspectief voor bewoners. De deal helpt daarbij op een manier die past bij de mensen die werken en wonen in de wijk. Over de hele linie worden de leefbaarheid, de veerkracht en het perspectief verbeterd. Dit gebeurt door aan te sluiten op lokale initiatieven. Op het gebied van wonen wordt aangesloten bij de Woondeal regio Utrecht.

De Regio Deal is een partnerschap waar Rijk (15 miljoen) en provincie (3,6 miljoen) allebei financieel aan bijdragen. De rest van het geld komt van de drie gemeenten. De regiopartners zijn blij met de deal en kijken uit naar de samenwerking. De drie wijkaanpakken leveren lessen en ervaringen op voor zowel de partners, alsook voor andere gemeenten in Nederland. De provincie Utrecht speelt een belangrijke rol bij het delen van deze kennis.

Overvecht
Het Rijk en de provincie investeren samen 12,3 miljoen extra in de wijkaanpak Samen voor Overvecht. Dat geld gaat naar meerdere projecten (zie bijlage met alle projecten), zoals de verbetering van verkeersveiligheid op meerdere plekken in de wijk, extra voorschoolse educatie voor kinderen met een taalachterstand, een aanpak voor jongeren gericht op grenzen stellen én perspectief bieden, de aanleg van het Groene Lint, de verbetering van de openbare ruimte rond de renovatieflats en de versterking van bedrijventerrein Nieuw Overvecht en winkelcentrum Overvecht.

Wethouder Diepeveen (Overvecht, Wonen, Openbare Ruimte): ‘Dit is echt hét moment om nu en komende jaren nog verder door te pakken in Overvecht. Met de steun die nu van alle kanten komt voor de verbetering van deze wijk kan dat ook. Dat is mooi en vooral ook hard nodig, want alleen door er samen langjarig op in te zetten kunnen we de wijk en haar bewoners echt vooruithelpen.”

Wethouder Verschuure (Economische Zaken en Ruimtelijke Ontwikkeling): ‘We zien juist in deze corona-tijd dat het van belang is om slim te investeren. We hebben dus bijvoorbeeld én aandacht voor de directe leefomgeving van onze inwoners én voor het stimuleren van werkgelegenheid. Met die integrale aanpak werken we aan de structurele verbetering van het alledaagse leven van Utrechters.’