Publicatie: Werken tussen tactieken en publieken

11 december, 2016 - frank_brander@me.com

De overheid en omgaan met de organisatie van de samenleving, het blijft een worsteling. Het maatschappelijke en politieke debat over het onderwerp is min of meer stilgevallen, maar de overheid heeft de stap van denken vanuit de eigen organisatie naar denken vanuit de organisatie van de samenleving nog steeds niet gezet. Het wordt nu echt tijd dat de overheid op een andere manier gaat denken over omgaan met de organisatie van de samenleving. De sociologie kan daarbij helpen. Deze inleiding schetst de situatie en de noodzaak om te vernieuwen.

Een pleidooi voor de terugkeer van de publieke dienaar

Een groep bewoners, veel van hen zijn bezig met het opknappen van hun koophuis, hebben samen een Klus-App. Wie niet rijk is moet slim zijn en via de App kunnen zij gereedschap van elkaar lenen en wisselen zij tips en trucs over klussen uit. Het sociale netwerk is zo sterk dat zij de buurt willen enthousiasmeren door ook een straatfeest te organiseren en daarom ging een werkgroep aan de slag. Een van de werkgroepleden, in het dagelijkse leven beveiligingsmedewerker op Schiphol, wilde een veiligheidstoets uitvoeren, want het moest wel een veilig feestje zijn. Zijn veiligheidstoets loog er niet om en zou je zelfs zo streng kunnen noemen dat het avondje gezelligheid er door in het gedrang had kunnen komen.

Dit voorbeeld toont de zelforganisatie van mensen gericht op hun gemeenschap, collectiviteit en het delen van eigendom en kennis. Het is de energieke samenleving waarin mensen zich zonder de overheid organiseren en zich ontfermen over hun omgeving. Dit essay schetst hoe en waarom de lokale overheid haar uitvoeringspraktijk op schop moet nemen. Vernieuwen omdat het anders niet lukt om anders om te gaan met de energie in de samenleving en (zelf)organisatie. Op enkele plekken in het essay worden verbindingen gelegd met de gemeenteraad en, omdat zij zich niet onbetuigd laten als het gaat over de energieke samenleving, de Rijksoverheid en landelijke politiek.

Auteurs: Thijs van der Steeg i.s.m. Arnold Reijndorp. Thijs van der Steef is strategisch adviseur bij Programmabureau Stad van de gemeente Almere. Arnold Reijndorp is zelfstandig onderzoeker op het snijvlak van sociale en ruimtelijke ontwikkelingen.

Het hele essay ‘Werken tussen tactieken en publieken’ is hier te lezen.