Publicatie: Ruimtelijke Segregatie

14 september, 2022 - Webredactie

Met het manifest Dicht de kloof! vroegen de burgemeesters van vijftien grote steden zomer 2021 aandacht voor het leefklimaat in de meest kwetsbare gebieden van Nederland. Wanneer het gaat over de opstapeling van achterstanden en problemen in wijken, duikt vaak het begrip ‘segregatie’ op. In deze kennissynthese van het Kennisplatform Inclusief Samenleven staat ‘ruimtelijke segregatie’ centraal, oftewel de ruimtelijke neerslag van verschillen – tussen gemeenten en regio’s, maar vooral ook binnen en tussen wijken.

In de publicatie staan auteurs Matthijs Uyterlinde en Radboud Engbersen stil bij de volgende vragen:

  • Wat is segregatie precies?
  • Welke verschijningsvormen kent segregatie en wanneer is er reden tot bezorgdheid?
  • Met welk beleidsrepertoire kan segregatie worden beteugeld en hoe kunnen (vermeende) negatieve effecten worden verminderd?

Naast kennis uit wetenschappelijke literatuur en beleidsadviezen, voerden ze gesprekken met een drietal experts.

Download hier de kennissynthese Ruimtelijke Segregatie