Publicatie: Platform31 – Naar een wendbare wijkaanpak

22 oktober, 2018 - Webredactie

Na de afbouw van het Grotestedenbeleid belandde de wijkaanpak in veel steden in een impasse, terwijl de crisis en beleids- en stelselwijzigingen hun stempel drukten op het leefklimaat van kwetsbare wijken. Nu de economie en de woningmarkt op stoom zijn, pakken verschillende steden de handschoen weer op. Zowel bekende problemen als nieuwe opgaven vragen om een wijkgerichte aanpak. Maar hoe zet je anno 2018 een effectieve wijkaanpak op?

Om steden en hun partners te inspireren en te ondersteunen, startte Platform31, met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in het najaar van 2017 met de learning community ‘Gebiedsgericht werken aan vitale wijken’.

In dit essay zijn lessen getrokken uit het verleden en is een vertaalslag gemaakt naar een handelingsperspectief voor lokaal beleid. Met bouwstenen voor een wendbare wijkaanpak biedt Platform31 een denkkader voor de wijkgerichte aanpak van vandaag en morgen. Naast bestaand onderzoek is dit essay gebaseerd op presentaties, praktijkvoorbeelden en discussies uit de vijf kennisbijeenkomsten van de learning community.

Lees hier het essay Naar een wendbare wijkaanpak – Het waarom en hoe van lokaal gestuurde wijkvernieuwing

Bekijk hier fragmenten terug van het landelijke congres Vooruit met de wijk