Organiseer jij in jouw gemeente het LPB Congres 2024?

16 januari, 2023 - Webredactie

Jaarlijks organiseert het LPB – Platform voor wijkgericht werken – in samenwerking met een gastgemeente in de maand november het driedaagse LPB Congres. Vorig jaar Eindhoven, eind dit jaar gaan we naar Enschede. En terwijl de voorbereiding in volle gang is, kijken wij alvast vooruit naar 2024.

We zijn benieuwd welke gemeente de uitdaging aan wil om in de context van grote thema’s de wijk centraal wil stellen bij het jaarlijkse congres in 2024. Want er staat nogal wat te gebeuren met de invoering van de Omgevingswet, de groeiende verschillen tussen arm en rijk, de transitie naar aardgasvrije en klimaatbestendige wijken, de grootse bouwopgave en een Nationaal Programma voor 20 stadsdelen. 400 wijkprofessionals staan elk jaar te popelen om weer naar het LPB Congres te gaan. Een jaarlijks hoogtepunt in de agenda.

Welke gemeente wil gastgemeente zijn en samen met het LPB-netwerk de inhoud en organisatie op zich nemen?

Heb je belangstelling om aan heel Nederland jullie manier van gebiedsgericht werken te laten zien? Geef dan voor 24 februari 2023 je belangstelling door via mail naar ons bestuur. Wil je meer weten over de procedure? Lees dan hier alvast onze werkwijze. 

We verwachten vervolgens van je dat je uiterlijk 14 april 2023 kunt aantonen dat de belangstelling serieus is (een collegebesluit is noodzakelijk) en er een aantrekkelijk programma te realiseren is in een bidbook. Na de selectie maak je samen met het LPB bestuur en klankbordgroep het programma voor het LPB Congres 2024.

Check hier alle verhalen en foto’s van het laatste congres in Eindhoven om een goede indruk te krijgen van de impact en de opbrengst van een LPB Congres!