Onderzoek: Meer samenwerking nodig in kwetsbare wijken

22 maart, 2021 - Webredactie

Samenwerking met partijen die actief zijn in kwetsbare wijken en duurzame ondersteuning vanuit grote instellingen zijn cruciale voorwaarden voor het werk van ‘best persons’ in kwetsbare wijken, ofwel mensen die goed zijn in het op pragmatische en innovatieve wijze oplossen van problemen. Dat is een van de belangrijkste bevindingen van de onderzoekers Merlijn van Hulst en Maaike Matelski van Tilburg University in het nieuwe onderzoeksrapport ‘Mensen die een verschil maken in kwetsbare wijken. Best Persons, tien jaar later’.

Onderzoekers van Tilburg University volgden ruim tien jaar geleden een groep mensen die zich inzetten voor kwetsbare wijken in Nederlandse steden, zogenaamde ‘best persons’, en in 2020 zochten Van Hulst en Matelski hen weer op.

Tien jaar later blijkt dat de uitdaging waarvoor best persons staan veelal groter is geworden, hoewel ze desondanks resultaten bereiken en erkend worden voor hun werk. Best persons werken vaak over domeinen heen zoals zorg, huisvesting en sociaal werk, om op pragmatische en innovatieve wijze problemen op te lossen. Toch voelen ze zich regelmatig in hokjes geduwd door beleid, ambtenaren en financieringsinstrumenten.

Samenwerken en duurzaamheid
Samenwerking met andere partijen en duurzame ondersteuning vanuit grote instellingen zijn volgens deze sleutelfiguren in kwetsbare wijken cruciale voorwaarden voor het bereiken van stabiliteit in tijden van aanhoudende dynamiek. Grote instellingen die in de wijken actief zijn, zouden kunnen helpen door stabiele partners te zijn en bijvoorbeeld langlopende projectondersteuning te bieden. Ook zouden ze het vormen van nieuwe, evenwichtige bondgenootschappen van kleine en grote spelers in de wijk kunnen bevorderen. Best persons werken vaak relatief autonoom, maar samenwerking is tegelijkertijd een noodzaak.

Kennisoverdracht
Best persons hebben naast stabiliteit ook behoefte aan ontwikkeling in hun werk. Hoewel onderzoek keer op keer bevestigt dat best persons ertoe doen, lijkt het beleid zich vooral te richten op initiatieven en projecten en weinig oog te hebben voor hun dragers. Om dit te veranderen zou er meer aandacht moeten komen voor de leerbehoefte van best persons en overdracht van kennis en vaardigheden op nieuwe generaties.