OMOOC Essenties van samenwerken door de Omgevingswet

11 november, 2019 - Webredactie

Succesvol samenwerken is afhankelijk van een combinatie van drie bouwstenen: inhoud, proces en relatie. Inhoud gaat over de opgave. Wat willen we bereiken en waarom? Ook de (bestuurlijke) kaders en ieders individuele bijdrage aan de opgave zijn hierbij belangrijk. Proces (of procedure) gaat over wie er betrokken is en vanuit welke rol, maar ook het organiseren van besluitvorming en bestuurlijk draagvlak. Relatie gaat over hoe je met elkaar omgaat, het vertrouwen dat je met elkaar opbouwt en je persoonlijke houding en gedrag. Deze drie essenties zijn vaak teruggekomen in de inzichten van deze MOOC.

Bekijk hier de laatste OMOOC met de essenties van samenwerken door de Omgevingswet

De OMOOCs, toolkit en dit artikel vind je op www.omooc.nl