De Nieuwe Werkelijkheid: werken aan vitale wijken

10 september, 2017 - Webredactie

Meer dan ooit ligt het initiatief voor het onderhouden en (her)ontwikkelen van stedelijke gebieden bij gemeenten, burgers, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Platform31 neemt deze Nieuwe Werkelijkheid vanuit verschillende invalshoeken onder de loep. De bevindingen presenteren we in drie online magazines. In dit tweede themanummer gaan we dieper in op de aanpak van kwetsbare wijken. Hoe kunnen steden hun wijken vitaal maken én houden?

Leefbaarheid stokt
Na twintig jaar grotestedenbeleid moeten de steden op eigen kracht werken aan leefbare wijken. De afgelopen jaren ging de leefbaarheid in verschillende kwetsbare wijken achteruit, zo blijkt uit het Platform31-onderzoek Kwetsbare wijken in beeld. Door de economische crisis, de ingezakte woningmarkt, de versobering van de verzorgingsstaat en veranderd rijksbeleid was er de afgelopen jaren minder aandacht voor kwetsbare wijken.

Aan de slag in kwetsbare wijken
Hoe anticiperen steden op de veranderde realiteit? Samen met steden verzamelde Platform31 concrete aanpakken om de sociale, fysieke en economische kwaliteit van stadswijken te verbeteren. In dit magazine presenteren ze zeven praktijkvoorbeelden. Duidelijk is dat stedelijke vernieuwing de komende jaren vraagt om een flexibele benadering, dichtbij de leefwereld van burgers. De aantrekkende economie biedt kansen om kwetsbare wijken van een nieuwe impuls te voorzien.

Lees hier het online magazine ‘Werken aan vitale wijken‘.

Je kan je vanaf nu ook aanmelden voor de learning community die op basis van dit onderzoek op 4 oktober start.