Nationale ombudsman: onderzoek naar de rol van overheidsinstanties bij burgerinitiatieven

11 april, 2018 - Webredactie

Burgers nemen steeds vaker zelf initiatief op terreinen waar voorheen de overheid een taak op zich nam: burgers die zelf de publieke ruimte inrichten, de veiligheid in de wijk bewaken of het vervoer van de ouderen uit het dorp naar het ziekenhuis zelf ter hand willen nemen. Dat levert voor de overheid nieuwe uitdagingen en vraagstukken op. De ombudsman heeft onderzocht wat burgers van de overheid mogen verwachten en heeft daarvoor 3 uitgangspunten en een aantal aanbevelingen vastgesteld.

De ombudsman vindt het belangrijk dat iedereen erop kan rekenen dat hij of zij een volwaardig gesprekspartner voor de overheid is. Rond burgerinitiatieven levert dat voor de overheid nieuwe uitdagingen en vraagstukken op. Gemeenten en andere overheidsinstanties zoeken naar nieuwe werkwijzen om invulling te geven aan hun rol. Met dit onderzoek wil de ombudsman aangeven wat burgers dan van de overheid mogen verwachten en daarvoor uitgangspunten vaststellen. Het onderzoek richt zich met name op lokale initiatieven, waarbij veelal gemeenten betrokken zijn of waterschappen.

De ombudsman roept overheidsinstanties op om na te gaan hoe het er bij hen voor staat en te bekijken wat er in de organisatie nodig is om burgerinitiatieven serieus te nemen. Om de genoemde uitgangspunten voor burgerinitiatieven in de praktijk te brengen, beveelt de ombudsman het volgende aan:

  • Maak de tussenstand op
  • Zet alle neuzen in de organisatie in dezelfde richting
  • Geef speelruimte aan medewerkers
  • Zorg voor een uitnodigende houding van alle medewerkers
  • Wees alert op signalen

Lees hier het hele onderzoek Burgerinitiatieven: waar een wil is…  [pdf]

Bekijk ook de handige samenvatting [pdf]