Meld je nu aan voor de werkplaatsen wijkgericht werken

2 juni, 2019 - Webredactie

Gemeentelijke organisaties zijn steeds meer ingericht om wijkgericht te werken. Met meer focus op de wijk staat de gemeente dichter bij haar inwoners. Maar de uitvoering van een wijkgerichte aanpak binnen de gemeentelijke organisatie is nog regelmatig lastig. Platform31, het LPB en A&O fonds Gemeenten gaan in het najaar daarom in een tweede ronde werkplaatssessies aan de slag met de vraag: Hoe geef je als gemeente succesvol en effectief vorm aan wijkgericht werken?

Er liggen veel en heel diverse taken bij gemeenten. Of het nu gaat om het maken van een integraal wijkplan met de wijk of het tot stand brengen van een skatepark voor jongeren. Dit vraagt om een andere, integrale manier van werken. Verschillende werkwijzen, botsende culturen of andere visies tussen beleidsvelden en/of tussen sector- en wijkambtenaren maken dit complex.

Werkplaatsen
Hoewel wijk- en sectorambtenaren bij dezelfde organisatie werken, komen ze elkaar niet iedere dag tegen. Daarom brengen we ze in de werkplaatsen samen. Er is ruimte voor zes tot acht wijkambtenaren die allemaal twee (sector-)collega’s meenemen. Samen zoekt ieder trio de verbinding met elkaar door te werken aan een eigen lokale casus. Hierbij is er volop ruimte voor reflectie op de gemeentelijke organisatie. Centraal in de casussen staat een strategische opgave met een wijkcomponent waarin verschillende domeinen samenkomen. Oftewel, een casus waarin het gemeentehuis en de wijk samenkomen. Denk aan de huisvesting van kwetsbare doelgroepen in de wijk, het aanpassen van pleinen om wateroverlast te voorkomen of het faciliteren van (groene) bewonersinitiatieven als gemeentelijke organisatie. Door met elkaar en met ervaringsdeskundigen van buitenaf te reflecteren krijgt u nieuwe inzichten en inspiratie om de casus verder te brengen.

Deze werkwijze biedt ook inzichten voor de gehele gemeentelijke organisatie. Zo leren de trio’s onder andere hoe zij een soepelere samenwerking tussen sector- en wijkambtenaar kunnen organiseren. Experts en wijkambtenaren presenteren handige instrumenten waar de deelnemers samen mee gaan oefenen. Platform31 legt nieuwe kennis vast in een verslag en deelt de lessen openbaar.

Meer informatie en aanmelden doe je via de LPB Agenda