LSA zoekt Bewonersinitiatieven voor nieuwe modellen voor gebiedsontwikkeling

9 juli, 2020 - Webredactie

LSA start een programma rondom maatschappelijke gebiedsontwikkeling. Hard nodig, want bewoners staan te trappelen om mee te doen in processen in de openbare ruimte. Soms door zelf initiatief te nemen, soms door mee te beslissen en soms om het proces op orde te krijgen. Er is plaats voor vier bewonersinitiatieven die LSA met procesbegeleiding, werklabs en experts vooruit helpen. Gezamenlijk ontwikkel je een model waarin bewoners een rol kunnen oppakken in gebiedsontwikkeling. Bewonersinitiatieven kunnen zich tot 31 juli aanmelden om mee te doen!

Maatschappelijke gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet
De aanstaande Omgevingswet stuurt aan op twee ontwikkelingen die voor actieve bewoners belangrijk zijn. Allereerst wordt er meer werk gemaakt van participatie. Bij nieuwe initiatieven in de openbare ruimte – denk aan een bouwproject, maar óók aan het aanleggen van een buurtmoestuin bijvoorbeeld – moet de initiatiefnemer aantonen dat belanghebbenden in staat zijn gesteld om hun mening over zo’n ontwikkeling te geven en dat hij die standpunten heeft meegewogen in de plannen. Ten tweede wordt er breder gekeken naar de functie van de openbare ruimte. Hoe draagt deze bij aan bijvoorbeeld gezondheid, cohesie of inclusiviteit?

En de Omgevingswet leest gedeeltelijk als een uitnodiging aan belanghebbenden, waaronder bewoners, om zich te mengen in beslissingen over de publieke ruimte. Die uitnodiging komt op een goed moment, want steeds meer bewonersinitiatieven doen mee in processen rondom gebiedsontwikkeling. Dit biedt kansen voor ‘maatschappelijke gebiedsontwikkeling’. Dat is het strategisch stimuleren en benutten van initiatieven en ondernemerschap om gezamenlijk invulling te geven aan een gebied, waarbij maatschappelijke thema’s en actoren nadrukkelijk een rol krijgen.