Lancering WijkWijzer: platform voor leefbare en veilige wijken

28 januari, 2021 - Webredactie

Vanaf vandaag kan iedereen die werkt aan veilige en leefbare wijken terecht op het platform WijkWijzer. Dit is een nieuw online kennis- en leerplatform om het werken aan leefbare en veilige wijken te versterken. Over het algemeen gaat het goed met de leefbaarheid en veiligheid in ons land. Maar er zijn ook gebieden waar het de verkeerde kant dreigt op te gaan. Vijftien burgemeesters luidden afgelopen zomer de noodklok, omdat ze de problemen in kwetsbare wijken, mede door de coronacrisis, zien toenemen. De wijk is dan ook weer terug op de agenda. En dat roept de vraag op: hoe maken en houden we onze wijken leefbaar en veilig?

Op de Dag van de Buurt lanceerde programmamanager van het Programma Leefbaarheid en Veiligheid Andy Clijnk vandaag WijkWijzer – een platform voor kennisuitwisseling tussen beleidsmakers, wijkprofessionals en actieve bewoners. “WijkWijzer is onderdeel van ons interdepartementale verkenningsprogramma Gebiedsgerichte aanpak van Leefbaarheid en Veiligheid, en is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband van kenniscentra, het ministerie van BZK en de VNG”, vertelt Clijnk. “We hopen dit verband de komende tijd verder uit te breiden met andere instellingen en organisaties die zich bezighouden met buurten en wijken, zoals organisaties van actieve bewoners en sociaal ondernemers, gemeenten en overige ministeries. Met het platform willen we iedereen die werkt aan leefbare wijken namelijk een toegang bieden tot alle relevante inzichten en onderzoeken, publicaties en praktijkvoorbeelden. Je vindt er achtergrondinformatie over de wijkaanpak en gebiedsgericht werken. Onder meer over de verschillende leefgebieden van bewoners die een rol kunnen spelen bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid, maar ook over hoe je de processen rond de verschillende werkwijzen kan inrichten.”

WijkWijzer geeft ook informatie over hoe je integraal kunt (samen)werken in de wijk. “En integraal werken betekent dan niet alles met alles verbinden en iedereen overal bij betrekken”, licht Matthijs Uyterlinde, themacoördinator leefbare wijken en buurten bij Platform31, toe. “Het gaat er vooral om dat betrokken partijen hun eigen taak zo goed mogelijk uitvoeren, en daar waar nodig afstemming zoeken met andere partijen. En het betekent dus dat je als organisatie verder moet kijken dan naar je eigen doelstellingen.”

Platform in ontwikkeling
WijkWijzer heeft als doelstelling om een knooppunt te zijn, niet alleen voor informatie over een gebiedsgerichte aanpak van veiligheid en leefbaarheid, maar ook een knooppunt voor organisaties en personen die zich hiermee bezighouden. “Daarom zijn we nu bezig met de verdere ontwikkeling van WijkWijzer. Dat doen we onder meer door het opzetten van een vraagbaak voor beleidsmakers en wijkprofessionals.Via WijkWijzer worden de vragen door het netwerk beantwoord,” vertelt Razia Ghauharali, projectleider van WijkWijzer en themacoördinator veilige samenleving bij Platform31. “Daarnaast werken de betrokken organisaties samen aan de opzet van het Leernetwerk Leefbaarheid & Veiligheid. Dit netwerk –gericht op beleidsmakers, wijkprofessionals en bewoners – brengt kennis- en leervragen samen met het aanbod van kennis- en leertrajecten. WijkWijzer is niet alleen een vraagbaak, maar biedt ook overzicht in het leeraanbod en fungeert als matchmaker.”