Kijktip: OMOOC vernieuwing lokale democratie

15 februari, 2018 - Webredactie

Tot aan de verkiezingen wordt er elke week een nieuwe video gepresenteerd van de MOOC Vernieuwing van de Lokale Democratie, gemaakt door OMOOC. Een MOOC is een Massive Open Online Course en de ‘O’ staat voor ‘overheid’. Het gaat dus om een online college-reeks voor een beter openbaar bestuur. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zijn er 5 colleges gemaakt over lokale democratievernieuwing.

Het programma Democratic Challenge was een driejarig programma (2015-2017) gericht op de vernieuwing van lokale democratie, binnen én buiten de overheid. Lokale experimenten stonden hierbij centraal, waarbij gezocht werd naar innovatieve vormen van democratie. Het begeleiden van de vele experimenten heeft tal van inzichten opgeleverd met als doel ambtenaren, wethouders, raadsleden en gemeentesecretarissen te inspireren een andere invulling te geven aan een lokale democratische samenleving.

Bekijk hieronder introductievideo of bezoek www.omooc.nl voor alle vijf video’s.

Dit bericht verscheen eerder op www.omooc.nl