Interview: “Mensen maken het verschil bij wijktransformaties”

4 oktober, 2022 - Webredactie
Dit interview verscheen eerder op www.Platform31.nlMensen maken het verschil bij wijktransformaties. Het lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het allerminst. Marieke Wenneker, docent-onderzoeker aan Fontys Hogeschool, pleit in haar postdoc-onderzoek voor een mensgerichte aanpak. Ze deed onderzoek naar twee succesvolle wijkvernieuwingen in Eindhoven: de voormalige aandachtswijk Woensel-West, een volksbuurt met veel criminaliteit, en het voormalige Philips-bolwerk Strijp-S. Platform31 sprak met haar over de resultaten.

Wat was de aanleiding voor het postdoc-onderzoek ‘Mensen maken de shift’?
“We leven in een tijdperk van transformaties. De maatschappij staat voor grote vernieuwingsopgaven. Door de corona-pandemie, wooncrisis, duurzaamheidscrisis en sterk stijgende energiekosten is die noodzaak tot veranderingen alleen maar groter geworden. Veel wijken staan voor grote uitdagingen, zoals de toenemende armoede, werkloosheid en de verduurzamingsopgave. Vanuit het gedachtegoed van transformationeel leiderschap, thought leadership en gedragsverandering heb ik wijktransformaties onderzocht. Ik ben gefascineerd door de manier waarop zulke transformatieprocessen verlopen. In mijn onderzoek zag ik dat mensen heel erg aan het zoeken waren naar antwoorden op verschillende vragen; hoe breng ik een verandering in beweging? Hoe pak ik het aan? Wat werkt wel en wat niet? Ik heb antwoord proberen te geven op die vragen.”Je onderzoekt twee casussen: de wijken Strijp-S en Woensel-West in Eindhoven. Waarom juist die wijken?
“De insteek van het onderzoek was om te leren van succesvolle vernieuwingen. Juist omdat veel initiatieven er niet in slagen tot een wezenlijke verandering te komen. De transformatie in beide wijken heeft volgens de geïnterviewden en de bronnen uit het deskresearch geleid tot een hernieuwde en betere situatie voor bewoners, ondernemers en andere stakeholders. Hoewel verschillend van aard, werd in beide wijken gekomen tot een andere manier van samenleven en samenwerken. In beide gevallen stond de leefwereld van mensen centraal.”

Wat waren in Strijp-S en Woensel-West de zogeheten katalysatoren?
“In beide cases ontstond door een samenloop van omstandigheden momentum om met de transformatie aan de gang te gaan. In Woensel-West was dat door een gedreven woningcorporatie en de benoeming van Woensel-West tot Vogelaarswijk. In Strijp-S ontstond momentum toen het oude Philipsterrein vrijkwam en VolkerWessels, die het terrein kocht, de Driehoek aan Trudo gunde: het terrein met de meeste iconische en cultuurhistorische gebouwen.”

Lees verder op www.Platform31.nl