Inspiratiegids participatie van de Omgevingswet

17 september, 2017 - Webredactie

De Omgevingswet komt er aan! Nu ja, het is wederom uitgesteld. Maar de route er naar toe levert veel inspiratiemateriaal op. Op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl vind je praktijkverhalen, een routekaart, werkvormen en veel meer informatie die ook wijkambtenaren goed van pas kunnen komen.

Inspiratiegids Participatie
Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Vroegtijdig samenwerken  vergroot de kwaliteit van oplossingen en zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit direct op tafel komen.  Participatie is maatwerk. Daarom schrijft de wet niet voor HOE de participatie moet plaatsvinden. Er is behoefte aan inspiratie, liefst via persoonlijke verhalen. Om van elkaar te leren en ervaringen te delen. Daarom is de inspiratiegids gemaakt – met de inbreng van velen.

Deze inspiratiegids onderscheidt vier momenten, die staan voor de interactie tussen partijen in vier fasen van een omgevingsproces. Momenten waarop je een nieuwe aanpak zoekt, om het samenspel tussen de partijen passend te organiseren. Met een kompas, waarmee je richting kunt vinden voor een bepaalde aanpak. En inspiratie uit praktijkverhalen van andere professionals, tips voor het oplossen van dilemma’s en suggesties voor interactie-instrumenten.

Bron en meer informatie op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl