Financiering voor resultaat in gebiedsgerichte aanpak Leeuwarden Oost

31 maart, 2022 - Webredactie

Dit artikel verscheen eerder op www.platform31.nl

Leeuwarden Oost is een van de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden. In het programmaplan voor dit gebied, dat eind 2021 is gepresenteerd, is de ambitie helder en scherp uiteengezet. Samen met partners, wijkvertegenwoordigers en bewoners wordt ingezet op een goede kwaliteit van leven en het versterken van perspectief op leren, werken, wonen en gezondheid. Om te voorkomen dat nieuwe plannen alleen bestaansrecht hebben tijdens de pilotfase, is er in het programma ook aandacht voor nieuwe manieren van financieren voor de lange termijn.

Het gebied Leeuwarden Oost, met ongeveer 36.000 inwoners, verdient extra aandacht van gemeente en maatschappelijke partners om de leefbaarheid en veiligheid voor bewoners te verbeteren en de kloof met andere wijken te kunnen dichten. In dit gebied woont ruim 55% van de bijstandspopulatie van de stad. De gemeente is in november 2020 begonnen aan het bouwen van een coalitie van ruim 50 partijen (van politie tot zorgverzekeraar) die samen een ambitiedocument hebben opgesteld voor het gebied. Nu, ruim een jaar later, staan de eerste contouren van het programmaplan overeind. Het programmaplan bouwt voort op wat er al leeft en gebeurt in het gebied, maar pakt ook een groot aantal nieuwe ambities op. De focus ligt hierbij op een meerjarige aanpak voor de nieuwe generatie. In gesprek met Marloes Schreur, programmamanager stedelijke vernieuwing bij de gemeente Leeuwarden, vertelt ze over hoe in dit programmaplan specifieke aandacht is gegeven aan nieuwe financieringsvormen die leiden tot een duurzame financieringsstrategie.

Lees verder van onze WijkWijzer partner op www.platform31.nl