Essays over het uitdaagrecht met Jan Terlouw, Daan Roovers en Paul Schnabel

8 december, 2020 - Webredactie

In de essaybundel ‘Uitdagen en uitgedaagd worden’ laten drie prominente denkers en oud-bestuurders hun licht schijnen over het uitdaagrecht in heden, verleden en toekomst.

Minister Ollongren schrijft over het uitdaagrecht: “De lokale gemeenschap is de spil van de democratie. Er is geen plek waar inwoners directer te maken hebben met keuzes die van invloed zijn op hun leefomgeving dan in de dorpen en steden waar ze wonen. Die democratie staat niet stil, maar is voortdurend in beweging. Inwoners zijn mondiger geworden, ze zijn hoger opgeleid dan vroeger, hebben andere vaardigheden en wensen en stellen daarmee andere eisen aan politiek en bestuur. De gemeente op haar beurt verandert mee. Lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders zoeken daarbij volop de verbinding met inwoners, bijvoorbeeld in het faciliteren van lokale initiatieven. Want die initiatieven zijn er steeds meer. Inwoners willen steeds vaker invloed uitoefenen op hun bestuur of overheidstaken zelfs helemaal overnemen. Mensen willen vaker dan één keer in de vier jaar hun stem laten horen. En dat is geweldig, want meedenken en meedoen leidt tot betere resultaten.”

Schrijver, oud-Tweede Kamerlid en minister Jan Terlouw roept de overheid op haar burgers weer te gaan vertrouwen. Filosoof, docent en Denker des Vaderlands Daan Roovers pleit voor een overheid die haar betrokken burgers beloont, in de vorm van het uitdaagrecht. Socioloog en oud-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Paul Schnabel gaat tot slot in op het onderscheid tussen de Britse voorloper van het uitdaagrecht, het Right to Challenge, en de Nederlandse situatie. In ons eigen land benoemt hij de verschillen in decentrale en centrale thema’s waar burgers met het uitdaagrecht meer of minder invloed op hebben.