Democratie in Actie officieel van start

10 augustus, 2018 - Webredactie

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 5 juli het Plan van Aanpak Versterking Lokale Democratie en Bestuur aan de Tweede Kamer gestuurd. In dit plan kondigt zij een aantal acties aan waaraan zij in de komende vier jaar in nauwe samenwerking met de gemeenten en partners gaat werken.

Hiertoe wordt het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie gestart, waarin concrete projecten om de lokale democratie en bestuur te versterken worden uitgevoerd samen met de VNG, de koepels en de beroeps-, bestuurders- en belangenverenigingen. Voor dit samenwerkingsprogramma is in de komende kabinetsperiode een financiële impuls beschikbaar van 11 miljoen euro.

Ontwerpsessies
Uit de ontwerpsessies door heel het land zijn vijf thema’s naar voren gekomen die na de zomer worden uitgewerkt tot projecten voor gemeenten:

  • Inclusieve democratie; iedereen telt mee
  • De spagaat van de gemeenteraad; representatieve en participatieve democratie.
  • De ambtenaar bij overheidsparticipatie; veranderproces in ambtelijke organisatie
  • Ondersteuning bewonersinitiatief en Right to Challenge
  • Democratische processen binnen maatschappelijke opgaven als Omgevingswet, Energietransitie of Sociaal Domein

Een eerste toelichting op bovenstaande 5 thema’s is binnenkort te vinden op: www.lokale-democratie.nl/democratie-actie. De projecten zijn voor/door/met gemeenten. Dus wil je met jouw gemeente meewerken aan het uitwerken van deze thema’s tot projecten, neem dan contact op door een e-mail te sturen naar het D-Loket: d-loket@vng.nl. Op 16 november is de aftrap van Democratie in Actie op Dag van de Lokale Democratie.

Lees hier de brief aan de Tweede Kamer Plan van aanpak versterking lokale democratie en bestuur