Bewoners in actie voor Rotterdam Het Oude Westen

21 februari, 2023 - Webredactie

Dit artikel verscheen eerder op www.movisie.nl

Samen met een grote groep inwoners werkt de Aktiegroep Het Oude Westen sinds de jaren zeventig van onderop aan een leefbare wijk. In een nieuwe publicatie over ‘inclusieve burgermacht’ beschrijft Movisie de werkwijze van dit buurtinitiatief in de Rotterdamse wijk Het Oude Westen.

Movisie onderzoekt lokale praktijken die werken aan het versterken van ‘inclusieve burgermacht’. Doel is om in beeld te krijgen wat nodig is om inwoners van wijken en buurten aan het roer te krijgen bij het realiseren van buurtdoelen. In een net verschenen publicatie staat de werkwijze van de Aktiegroep het Oude Westen centraal. In samenspel met vrijwilligers, professionals en instanties werkt dit burgerinitiatief aan het versterken van de leefbaarheid en aan oplossingen voor problemen als energiearmoede, gentrificatie, zichtbare en onzichtbare dakloosheid, drugsgebruik en overlast en zwerfvuil.

Collectief en van onderop
Wat goed werkt in de aanpak van de Aktiegroep is het collectief en van onderop – dus samen met inwoners – aanpakken van problemen, waarbij de inwoners volop ruimte krijgen en nemen voor initiatief en ontplooiing. De Aktiegroep heeft een activistische, politiserende werkwijze, die stamt uit haar lange geschiedenis, waarin het organiseren van tegengeluid een belangrijk element is.

Een van de succesfactoren is het midden in de wijk gelegen gebouw van waaruit de Aktiegroep opereert en waar bewoners makkelijk kunnen binnenlopen met een vraag of idee. Ze vinden een luisterend oor en informatie en hulp bij problemen waar ze tegenaan lopen. De vele vrijwilligers en enkele betaalde krachten van de Aktiegroep zetten zich in voor het verbeteren van de leefbaarheid en de gemeenschapskracht van de buurt. Daarbij hebben ze een scherp oog voor talenten, wensen en dromen van de bewoners.

De publicatie is verrijkt met twee visualisaties en drie inspirerende portretten van personen die in Het Oude Westen een belangrijke rol spelen.

Download het rapport op www.movisie.nl