4 buurten gezocht: Samen aan de slag met een buurtagenda: meld je voor 14 april aan!

8 april, 2022 - Webredactie

De buurt leeft! De coronapandemie heeft het belang van de buurt – van onze directe nabije woon-omgeving – weer eens scherp op ieders netvlies gezet. Inwoners, gemeenten, formele en informele buurtpartijen zijn volop bezig om buurten sociaal, fysiek en economisch te verbeteren. Een buurtagenda is daarbij een praktisch instrument dat wensen en behoeften van die verschillende partijen bijeenbrengt. Maar het opstellen van zo’n agenda is makkelijker gezegd dan gedaan. WijkWijzer zoekt 4 buurten om mee te doen!

Op zoek naar vier buurten voor het maken van een buurtagenda
We zijn daarom op zoek naar vier buurten waar bewoners in nauwe samenwerking met de gemeente, woningcorporatie en maatschappelijke organisaties aan de slag willen gaan met het verbeteren van hun buurt. Die met onze ondersteuning een buurtagenda willen maken. Voor de selectie van deze buurten zijn drie criteria van toepassing: 

  • We willen de buurtagenda’s realiseren op plekken waar al enige buurtdynamiek aanwezig is en waar buurtpartijen (samen) aan de slag zijn of willen gaan met een gezamenlijke opgave, bijvoorbeeld op het gebied van leefbaarheid. 
  • We zijn op zoek naar buurten waar corporaties bezit hebben en actief zijn, omdat dit plekken zijn waar (veel) maatschappelijke uitdagingen liggen. Om deze reden is ook Aedes, de vereniging voor woningcorporaties in Nederland, bij dit project aangesloten. Aedes stimuleert corporaties om veer-krachtkaarten te maken van hun buurten. Dit zijn kaarten met specifieke, beleidsrelevantie informatie over de buurt. Informatie die belangrijk is bij het maken van een buurtagenda. 
  • We willen aan de slag op locaties die aan de ene kant geografisch van elkaar verschillen, maar ook in mate van stedelijkheid. Dus ook het maken van een dorpsagenda past in dit project. 

Voor wie?
Welke partijen kunnen zich aanmelden? Dat kan een bewonersorganisatie zijn of een Plaatselijk Be-lang/Dorpsbelang, maar ook een maatschappelijke organisatie (bijvoorbeeld een welzijnsinstelling), woningcorporatie of een gemeente. 

Wat bieden wij?
Wij begeleiden het maakproces van het samen opstellen van een buurtagenda. Daarvoor brengen we twee à drie dagdelen een bezoek aan je buurt om het gesprek tussen de buurtpartijen te faciliteren. Zo streven we naar een gezamenlijk resultaat. Tijdens het hele proces, gedurende een half jaar, geven wij advies over hoe tot een gezamenlijk gedragen buurtagenda te komen. 

Wat wordt er gevraagd van de deelnemende partijen?
Het zijn de lokale partijen die de buurtagenda maken. Het is niet exact te zeggen hoeveel tijd dat zal kosten, maar reserveer er in ieder geval een dag of een dagdeel per week voor. De doorlooptijd van het maken van de buurtagenda is ongeveer een half jaar (met een begindatum in mei). Gedurende deze periode kunnen we twee tot drie sessies begeleiden in de buurt. Om deel te nemen vragen we een eigen bijdrage van 1500 euro voor de begeleiding en advies per buurt. 

Ga je de uitdaging aan?
Meld je dan vóór 14 april aan door een e-mail te sturen naar een van de contactpersonen van Platform31 of Movisie. Wij hebben slechts plek voor vier buurten, dus wees er snel bij. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Movisie of Platform31

Wat is een buurtagenda?
De buurtagenda is een praktisch inzetbaar instrument dat wensen en behoeften van buurtpartijen bij elkaar brengt om buurten in sociaal, fysiek en economisch opzicht te verbeteren. Met de verschillende buurtpartijen bepalen we wat er moet gebeuren, hoe het moet gebeuren en wie wat en wanneer oppakt. Dit aan de hand van cijfers over de buurt en verha-len van bewoners en buurtprofessionals.

Download hier de handreiking Hoe maak ik een buurtagenda?