Teruglezen programma LPB Meetup Zutphen

Met het programma van de LPB Meetup zette Zutphen de volgende stap in het gebiedsgericht werken. Voor jou als bezoeker, en voor Zutphen zelf door het toetsen van de eigen werkwijze door de bezoeker. Hier vind je alle informatie en presentaties terug van de LPB Meetup in Zutphen.

 

Ochtendprogramma

  • De zelfstandige professional en productie in partnerschap (gemeentesecretaris Boy Janssen)
  • Een krachtige rolopvatting (wijkregisseurs Han van Geel en Kees Meijer). Lees hier de terugblik met de proceswijzer van team Wijkregie.
  • Een aantrekkelijk speelveld voor actief burgerschap (Armijn van Roon van de Zutphense Uitdaging). Kijk ook op: Buddy to buddy Zutphen! Bekijk hier de film en de presentatie van Buddy to buddy [pdf].

Sociale inclusie

Iedereen kan en mag mee doen, dat vinden wij toch allemaal? Helaas blijkt het in de praktijk voor sommige mensen nog steeds lastig om mee te doen. Denk maar eens aan mensen die leven in armoede. In Zutphen is er een aantal mooie initiatieven die deze mensen helpen. Tijdens een fietstocht met de wijkregisseur maak je kennis met 2 initiatieven die zich inzetten om iedereen mee te laten doen.

Aanjagers en verbinders

Aanjagen en verbinden van maatschappelijk initiatief: daar hadden we ooit het opbouwwerk voor. Nu werken we anders. In Zutphen zijn we gaan investeren in netwerken van maatschappelijke aanjagers en verbinders. Nu zijn het inwoners en ondernemers die anderen ondersteunen met organisatiekracht.

Tijdens de Meetup maak je kennis met 3 van onze aanjagers en verbinders:

Kwetsbaar in de wijk

Zutphen werkt sinds een aantal jaren met Hopwoningen. De woningcorporatie stelt een woning beschikbaar in een buurt waar extra aandacht nodig is. Vanuit die woning werkt het sociaal wijkteam met andere beroepskrachten en bewoners aan een leefbare buurt. En hopt na een jaar weer verder naar een andere woning. Wat zijn de ervaringen? En hoe draagt dit concept bij aan de samenwerking binnen en buiten het sociaal domein?

Daarnaast onderzoeken we hoe je procesmatig samenwerkt rond ‘huisvesting bijzondere doelgroepen’. Hoe kom je, in overleg met bewoners en organisaties, tot een geschikte woonplek? We bezoeken een locatie waar bewoners met allerlei uitdagingen samen een plek vinden.

Nieuwe democratie

Onder de noemer ‘Wij gaan het zelf doen’ experimenteert Zutphen met Right to Challenge. Welke rol pak je wanneer inwoners een gemeentelijke taak willen overnemen? Of wanneer je wordt uitgedaagd op de mate van samenwerking. Hoe neem je je collega’s mee, ook middenin de weerstand. Hoe ben je uitnodigend naar de samenleving en zorg je dat bekend is wat er kan?

Verplaats je in de rol van de bewoner die de gemeente uitdaagt, de vakambtenaar die wordt uitgedaagd en degene die het proces begeleidt. Deel met ons de kansen en dilemma’s die je ervaart. Voorbeelden: Emerpark Zutphen en Walburgers.

Zutphen wil vanaf 2020 werken met een burgerbegroting. Aan de hand van stellingen verkennen we met jou de verschillende manieren om dit aan te vliegen. Bekijk hier het coalitieakkoord van de gemeente Zutphen [pdf], met daarin de burgerbegroting (blz 38).

Openbare ruimte als communicatiemiddel

Hoe werd in Zutphen ‘VAK-Zuid’ (dat klinkt als het vak met harde-kern-supporters in een voetbalstadion) de groene buurt Berkelpark?

Samen met bewoners en de wijkconsulent van de woningcorporatie laat de wijkregisseur je zien hoe verschillende fysieke maatregelen in de openbare ruimte bijdroegen aan de revitalisering van deze buurt. En hoe samenwerking leidend is bij ‘produceren in partnerschap’. Samenwerking tussen betrokkenen en belanghebbenden, tussen bewoners en instanties.

We schetsen hoe een kwetsbare buurt, een buurt is geworden waar bewoners verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving nemen. Op welke manieren zij verbinding zoeken met de naastgelegen, krachtiger buurten. Hoe zij betrokken zijn bij de nieuwe buur: het asielzoekerscentrum. En hoe bewoners nu ook betrokken zijn bij de duurzaamheidsopgave.

Meer informatie over een deel van dit thema vind je op www.noordeenzutphen.nl/wijk-van-de-toekomst.

Jeugd van tegenwoordig

De jeugd is de toekomst. Dat weten we allemaal. Maar hoe ziet die toekomst er dan uit? Hoe komen jongeren er achter wat hun pad wordt richting die toekomst?

In Zutphen hoeft de jeugd niet alleen te zoeken. Tijdens de fietstocht neemt de wijkregisseur je mee naar 3 initiatieven. Je gaat zien en horen dat verbinden en samenwerken een cruciale rol spelen. Je ziet hoe jongeren zelf centraal staan in het ontwikkelen van hun kansen voor de toekomst. Hoe zij leren hun eigen kracht in te zetten en daardoor zelfredzaam te worden.

Eén van de deelnemers is 2GetThere Coaching.