Buurten in Eindhoven, Omzien naar elkaar

Wat zaten er veel lagen in de titel van het LPB Congres dit jaar!

Wat we in ieder geval gedaan hebben is buurten over buurten. We hebben het gehad over het werken in wijken en buurten en dat doen we overal in Nederland (gelukkig) net een beetje anders. Het was weer heel fijn om dat met elkaar te delen.

Het belang van wijkgericht werken wordt steeds groter: de eerder dit jaar gesloten lokale coalitieakkoorden staan bol van goede voornemens over de wijk en het wijkgericht werken.

En ook de rijksoverheid is na jaren toch een beetje wegkijken weer aan de slag met een Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid en organiseert zelfs een landelijke wijkaanpak.

Allemaal kansen die wijkambtenaren kunnen benutten. Dus daar hebben we het tijdens het congres over gehad. En we hebben naar elkaar omgezien. In het van oorsprong meer naar het katholicisme neigende Brabant is dat een warme en bekende term. Ook het regeerakkoord nam de term op in de titel. Het is de zoektocht naar de menselijke maat. En getuige de vele systeemproblemen waar ons land mee wordt geconfronteerd is het een zoektocht die tot die menselijke maat moet leiden.

Het is die menselijke maat die ook kan helpen het slinkende vertrouwen van inwoners in instituties beetje bij beetje om te keren. Het werk van wijkambtenaren past naadloos bij die menselijke maat.

Beleidsmatig komen we de term “brede welvaart” steeds vaker tegen. Dat begrip gaat over wat mensen van waarde vinden. Naast materiële welvaart gaat het ook onder meer om gezondheid, milieu, onderwijs, persoonlijke ontplooiing, sociale cohesie en (on)veiligheid.

Leg brede welvaart over de schaal van wijk en buurt en de kansen liggen voor het oprapen. Een LPB Congres gaat altijd over de actualiteit van de context van het wijkgericht werken, maar verkende dit jaar ook de betekenis en schaal van het belangrijke werk.

Het was fijn om jullie allemaal te zien in Eindhoven!