Expeditie D: De slimme samenleving. Mag iedereen alles weten?

lpb-congres_2019-Into a new decade_def

Technologie en digitalisering ontwikkelen zich razendsnel. De grens tussen onze fysieke en virtuele leefwereld vervaagt. Steden worden smart cities. Is dat echt slim? Gaan we echt vooruit doordat we alles weten? Of zijn we nog onwetend? Mag iedereen alles weten?

College door Remco Spithoven – Anders kijken is verder kijken

Het is nodig dat wij als samenleving anders naar veiligheid gaan kijken. Door de aanhoudende stroom aan negatieve excessen in de beeldvorming, vergeten we bijna hoeveel er op dagelijkse basis juist wél goed gaat. Remco Spithoven (lector maatschappelijke veiligheid en professor social safety & security van Saxion University): “Veiligheid is in het dagelijks leven eigenlijk een vanzelfsprekende norm. Onze angsten, onzekerheden en gevoeligheid voor sensatie moeten ons niet verlammen om realistisch naar risico’s van vandaag en morgen te kijken. Maatschappelijke vraagstukken zijn gebaat bij nuchter beleid en professionals die in nauwe verbondenheid met burgers doen waar zij voor staan.” In het college wordt duidelijk gemaakt dat het verhaal achter de data altijd weer een andere is dan de eerste aanname. Anders kijken is ook verder kijken…

spithoven

Workshop 1 – Smart City, Smart Society (Frank Vieveen)

Smart city is een middel dat kan bijdragen aan een leefbare en gemeente, stad, dorp of wijk. Centraal staan wensen van inwoners, waarbij smart city helpt om doelen te realiseren op gebieden van energie, mobiliteit, leefbaarheid en duurzaamheid. In Nederland komen steeds meer smart city-toepassingen en –technologieën beschikbaar: van domotica tot slimme lantaarnpalen. Na afloop van deze workshop weet je wat smart city is en hoe het kan worden toegepast, welke denkbeelden er zijn en wat smart society is.

Workshop 2 – Disruptief denken (Willem Groenendijk)

‘Into a new decade’ vraagt om aanpassing van en wendbaarheid in de manier waarop je je werk doet. Makkelijker gezegd dan gedaan. De Capelse ondernemer Willem Groenendijk geeft je tips en trucs op het gebied van disruptief (ontwrichtend) denken. Dat begint met de simpele vraag ‘wat als…?’, waarbij je bedenkt hoe je iets wilt, ondanks dat dat in eerste instantie niet mogelijk lijkt. Denken als ondernemer en werken binnen netwerken staat daarbij centraal. Na afloop van de workshop heb je handvatten om je werk in de wijk te vernieuwen of te verbeteren. Zo blijf je flexibel, heb je voldoende uitdaging, creëer je kansen en werk je slimmer en met meer plezier.

Workshop 3 – Next Generation Woonwijken (André de Groot)

Next generation woonwijken: een mooie term, maar wat betekent dat in de praktijk? Het project Next Generation Woonwijk heeft als doel oudere woonwijken klaar te maken voor de toekomst en weer aantrekkelijk te maken door ze om te vormen tot duurzame, gezonde, levensloopbestendige en betaalbare woon- en leefgebieden. Bewoners van zo’n wijk wonen er niet alleen, ze zijn ook bezig met energie, water en afval. Samenwerking is belangrijk. Tussen bewoners, maar ook tussen organisaties, zoals gemeente, woningcorporatie, energieleveranciers. Hoe krijg je medewerking van belanghebbenden in het gebied, zoals bewoners en bedrijven? Rotterdam experimenteert met de next generation woonwijk en deelt de ervaringen met jou.

>> Presentatie

Workshop 4 – CSI Capelle (Arjan van Etten)

Hoe kan je als lokale overheid via data sturen op wijkontwikkeling? Ervaar hoe beschikbare data kan helpen als objectieve tool in de gesprekken met ketenpartners en bewoners in de wijk. Hoe doe je dat? Wat levert het je op? In Capelle aan den IJssel proberen we met data inzicht te krijgen in hoe onze stad in elkaar zit. Hoe onze stad eruit ziet kun je zien op onze kaarten, zelfs in 3D. Je kunt er al bijna zoals in een game virtueel doorheen wandelen. Wandel je mee?

>> Presentatie

Workshop 5 – Data awareness (VNG) 

Big data, data science, AI, data gedreven werken. Hoe zorgen we dat we vooruit kunnen kijken en niet achter de feiten aanlopen? Steeds meer gemeenten staan voor de uitdaging om informatie beter te benutten en te verbinden. Data science is veel meer dan het bezit van technische vaardigheden. Het gaat bij data science om anders kijken en denken en vooral ook durven los te laten. Het is met een vernieuwende en innovatieve bril kijken naar de kansen die er liggen. Door kansen te omarmen en toegankelijk te maken kunnen we de ‘koudwatervrees’ wegnemen.