Expeditie C: De democratische samenleving. Heeft iedereen zeggenschap?

Groepen mensen komen steeds meer tegenover elkaar te staan. Met de volle aandacht voor de boze burger. Degene met de grootste mond lijkt het debat te domineren. Is democratie niet meer dan de helft + 1? Misschien zijn we op weg naar een autoritaire samenleving? Heeft iedereen wel voldoende zeggenschap?

College door Guido Rijnja – Dilemmalogica

Guido Rijnja is adviseur communicatiebeleid bij de Rijksvoorlichtingsdienst. In 2012 promoveerde hij als gedragswetenschapper op de wijze waarop ambtenaren met tegenspel omgaan. Rijnja is een vleesgeworden taalvirtuoos die uitspraken als ‘een Open Overheid is een aanraakbare overheid’ tot iets tastbaars maakt. Tijdens dit congres vertelt Rijnja over dilemmalogica op buurt- en wijkniveau. Dilemmalogica staat voor een open overheid die transparant communiceert over overwegingen achter beleidskeuzes.

>> Presentatie en filmterugblik

rijnja

Workshop 1 – Deep Democracy (Louise Boelens)

Deep Democracy is populair. En terecht! In deze tijd van zelforganiserende teams, vernieuwing in de lokale democratie, oplopende polarisatie, is het zaak om nieuwe werkwijzen te ontwikkelen. Een belangrijk uitgangspunt in Deep Democracy is: voeg de wijsheid van de minderheid toe aan het meerderheidsbesluit. Dit klinkt misschien simpel, maar er zit een diepe ervaring en methodiek achter. Je leert actief op zoek te gaan naar verschillen en minderheidsstandpunten. Datgene dat niet werd gehoord maar wel belangrijk is, krijgt aandacht. Op deze wijze leren we besluiten te nemen die echt worden gedragen.

Workshop 2 – Van inspraak naar samenspel; scharrelen en schakelen (Arwin van Buuren)

De participatieladder lijkt zijn langste tijd gehad te hebben. Veel burgers willen niet alleen hun zegje doen maar ook hun steentje kunnen bijdragen. Dit  samenspel komt alleen tot stand als publieke professionals in de haarvaten van de lokale samenleving ‘scharrelen’ en effectief weten te schakelen tussen ‘de straat’ en ‘de staat’. In deze workshop gaan we in op kernprincipes en aanpakken om dit samenspel effectief te organiseren. Arwin van Buuren is hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit en raadslid van de gemeente Capelle aan den IJssel. Hij onderzoekt de wijze waarop overheden inspelen op initiatieven vanuit de samenleving, hoe zij bijdragen aan nieuwe vormen van uitnodigend bestuur en wat dit betekent voor hun interne organisatie en de rol van de politiek.

Workshop 3 – Samen werken aan maatschappelijke democratie (Frans Soeterbroek)

Hoe maken we de publieke zaak weer belangrijker en van ons allemaal en niet alleen van de ‘participatie-elite’? Welke spelregels, aanpak en houding helpen ons daarbij? Frans Soeterbroek a.k.a. de Ruimtemaker is activistisch adviseur op het terrein van ‘samen stad en gemeenschap maken’ en publiceert regelmatig via essays en blogs over zijn ervaringen (zie www.deruimtemaker.nl). Hij werk momenteel aan een boek over dit thema met als werktitel stad en democratie.

Workshop 4 – Wederkerigheid en eigenaarschap in de dagelijkse democratie: leren van het platteland (Roel During)

Wageningen Environmental Research neemt je mee in de resultaten van een onderzoek naar de cultuur van zelforganisatie in plattelandsdorpen en de wijze waarop en mate waarin maatschappelijke initiatieven en verschillende vormen van eigenaarschap daarin zijn ingebed. Opgehangen aan de vraag waar we nu staan in de participatiesamenleving en de toekomstbeelden van een ieder, delen de sprekers ervaringen en ideeën over 1huidige activiteiten. Je gaat aan de slag om de uitdagingen voor het buurt- en wijkgericht werken in 2030 scherp te krijgen, zodat je met een concrete actie voor je eigen praktijk de workshop verlaat.

Workshop 5 – Crowdfuncing in Capelle (Bruis en Stichting Welzijn Capelle)

Hoe breng je initiatieven en middelen bij elkaar zonder bestuurlijke of ambtelijke tussenkomst? MaakCapelle is het platform voor bewonersinitiatieven in Capelle aan den IJssel. Via deze site kunnen initiatiefnemers geld ophalen voor hun initiatief, vrijwilligers werven en middelen verzamelen om hun initiatief uit te kunnen voeren. Deze workshop biedt alles wat je wil weten over crowdfunding en nog nooit hebt durven vragen.