Expeditie A: De inclusieve samenleving. Doet iedereen mee?

lpb-congres_2019-Into a new decade_def

De samenleving wordt steeds mondiger. De één z’n vrijheid is de ander z’n grens. We zetten in op inclusie en participatie in steden en dorpen. Maar houden we rekening met echt iedereen? Is die inclusieve samenleving wel zo inclusief? Voelt iedereen zich betrokken en eerlijk behandeld? Wordt niemand uitgesloten?

College door Bianca den Outer. Samenwerken in het sociaal domein: levende verbindingen of dode structuren?

Hoe vorm je als wijkregisseur een gezamenlijk netwerk terwijl je verbonden bent aan je eigen organisatie? Hoe kom je tot goede samenwerking als er tegengestelde belangen spelen? Hoe voorkom je dat inclusief exclusief wordt? Dit vraagt andere competenties van mensen dan ‘gewoon maar samenwerken’. Bianca den Outer zich op de ondersteuning van gemeenten en zorgorganisaties op het gebied van sturings- en bekostigingsvraagstukken, bedrijfsvoering en het organiseren van (complexe) samenwerkingsverbanden in en rond het sociaal domein.

>> Presentatie

outer

Workshop 1 – Innovatieprogramma Langer Thuis (Platform 31)

Hoe zorg je ervoor dat een wijk geschikt en inclusief is voor het langer thuis wonen van alle inwoners, dus ook kwetsbare groepen? Wat kun je doen om goed wonen in de wijk voor deze groepen verder te brengen? Door meer van elkaar te leren, voorbeelden te delen en samen uit te zoeken hoe je wooninnovatie in de wijk versnelt. Professionals van Platform31 vertellen over 24 woongebieden uit het innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk.

>> Presentatie

Workshop 2 – Individualisering en polarisatie (Roel Jonkman)

Roel Jonkman van de politie-eenheid Rotterdam, neemt ons mee in de wereld van polarisatie. Wat is polarisatie nu eigenlijk? Hoe worden we er als overheid mee geconfronteerd en welke rol en verantwoordelijkheid hebben we in depolarisatie? Aan de hand van praktijkvoorbeelden en inzichten van filosoof Bart Brandsma, actief op het terrein van interculturele en interreligieuze ontmoeting en dialoog, zoeken we met elkaar de verdieping op dit zeer actuele thema.

Workshop 3 – De All-inclusive wijk (Patricia van der Haak en Carla Onderdelinden)

Een all-inclusive wijk is een wijk waar talent en onbenut vermogen zo goed mogelijk worden gebruikt. Een wijk die zelf werk genereert. Zelf zorgtaken oppakt. Waar de mens centraal staat. Waar de gemeenschap collectieve besparingen realiseert op de inkoop van energie, verzekeringen, onderhoud van woningen of openbaar groen. Een eigen lokaal fonds beheert. Een actief wijkbedrijf heeft. Een wijk als een levend geheel. In zo’n wijk willen mensen graag wonen. In meerdere steden wordt er al zo gewerkt. Patricia van der Haak en Carla Onderdelinden nemen je graag mee in deze wijk van de toekomst.

>> E-book en www.deallinclusivewijk.nl

Workshop 4 – Universiteit van de straat (Mathijs Zwinkels)

Straatcultuur: conflict of contact? Tijdens deze workshop maak je kennis met straatcultuur als leefwereld, leerschool en voedingsbodem voor criminaliteit. Hoe worden botsingen voorkomen tussen een straatcultuur en systeemwereld? Waar liggen de kansen en bedreigingen om samen aan een leefbare omgeving te werken? Ervaringsdeskundige Mathijs Zwinkels richtte in 2015 de Universiteit van de Straat op als tegengeluid: een verwijzing naar de opgedane kennis, inzichten en vaardigheden binnen de unieke leefomgeving van een straatcultuur.

Workshop 5 – Real Time Capelle (Fun Key)

Deze workshop mag je zeker niet missen. Capelse casussen worden door acteurs nagespeeld. Hierbij kun je denken aan thema’s als ondermijning en eenzaamheid. Thema’s die herkenbaar zijn voor alle wijkprofessionals. Laat je deze indringende uit het leven gegrepen verhalen aan de lijve ondervinden en wordt zelf onderdeel van dit verhaal. Voor even dan.