Expeditie B: De gelukkige samenleving. Is iedereen tevreden?

Met de toenemende vergrijzing speelt eenzaamheid een steeds grotere rol, op de stad en op het platteland. Ook jongeren vereenzamen. Het is een kenmerk van onze steeds individueler wordende samenleving. Zijn we nog wel gelukkig? Is iedereen tevreden? Of gaan we op weg naar de ontevreden samenleving?

13.30-14.30

College door Micha de Winter. Vreedzame scholen en wijken.

Micha de Winter (1951) is als bijzonder lector Jeugd verbonden aan de Hogeschool Utrecht. Daarnaast is hij hoogleraar Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken bij de Universiteit Utrecht. Micha de Winter doet met zijn promovendi en collega’s onderzoek naar onder meer democratische burgerschapsvorming en radicalisering. In zijn college gaat Micha in op de ontwikkeling van Vreedzame Scholen en Vreedzame Wijken, succesvolle sociale initiatieven gericht op democratische burgerschapsvorming, participatie en wijkontwikkeling. Maar: welke rol spelen dergelijke programma’s bij het tegengaan van segregatie en het bevorderen van inclusiviteit? Wiens en welk geluk streven wij eigenlijk na? Zijn we tevreden als elke identiteit kan en mag floreren? Of is er ook nog ander geluk onder de zon?

winter

14.45-15.45 & 16.00-17.00

Workshop 1 – Terugdringen gezondheidsachterstanden (Pharos)

Een meer gelukkige samenleving begint met het terugdringen van gezondheidsverschillen. Een goede gezondheid is een groot goed, voor individu en samenleving. Niet iedereen heeft echter dezelfde kansen op gezondheid. Mensen met lagere inkomens en een lagere opleiding leven gemiddeld 6 jaar korter en 15 jaar in minder goed ervaren gezondheid. Daar kunnen we met elkaar verandering in brengen. Op lokaal niveau, in de wijk. Deze Pharos masterclass geeft inzichten, antwoorden én inspiratie.

Workshop 2 – Real Time Capelle (Fun Key)

Deze workshop mag je zeker niet missen. Capelse casussen worden door acteurs nagespeeld. Hierbij kun je denken aan thema’s als ondermijning en eenzaamheid. Thema’s die herkenbaar zijn voor alle wijkprofessionals. Laat je deze indringende uit het leven gegrepen verhalen aan de lijve ondervinden en wordt zelf onderdeel van dit verhaal. Voor even dan.

Workshop 3 – Eenzaamheid tegengaan (Anja Machielse)

De laatste jaren is er veel aandacht voor eenzaamheid en de aanpak daarvan. Betekenisvolle verbindingen met anderen zijn van belang om tegenslagen in het leven aan te kunnen en gelukkig te zijn. Het bestrijden van eenzaamheid is lastig omdat het een onzichtbaar probleem is waar mensen niet mee te koop lopen. Toch zijn er mogelijkheden om eenzame mensen het gevoel te geven dat ze ertoe doen en van betekenis zijn. Voorwaarde is een inclusieve samenleving waarin burgers zich meer om elkaar bekommeren. Prof. dr. Anja Machielse vertelt over haar onderzoek.

Workshop 4 – Mensenhandel niet altijd zichtbaar (Comensha)

Comensha, hét landelijke Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel, brengt de aard en omvang van mensenhandel in beeld. Zij zet zit in voor de belangen en rechten van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel in Nederland. Mensenhandel in Nederland is een groter probleem dan we denken. Het kan bij je om de hoek gebeuren zonder dat je er erg in hebt. Wat is mensenhandel nu precies? In deze masterclass krijg je een beeld van hoe mensenhandel er ons land, in onze gemeenten eruit ziet. Welke verschijningsvormen zijn er, wat zijn de aantallen, wat zijn de achtergronden? Hoe signaleer je mensenhandel? Hoe kun je geweld eventueel melden en hoe kun je mogelijke slachtoffers ondersteunen?

Workshop 5 – Rotterdamwet (Sabine Smits en Jan Peter de Vreede)

Sinds 2015 is in de Capelse kwetsbare buurten de Rotterdamwet van toepassing. De officiële benaming van de Rotterdamwet is Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek. (WBMGP). De invoering van deze wet geeft de gemeente, in samenwerking met woningcorporaties, de mogelijkheid om eisen te stellen aan nieuwe bewoners ten aanzien van inkomen en opleiding. Het doel van de Rotterdamwet is om de instroom van nieuwe huurders in de Rotterdamwetbuurten met een zwakke inkomenspositie te voorkomen zodat de gemeentelijke integrale leefbaarheidsprogramma’s optimaal kunnen renderen en de leefbaarheid structureel verbetert. Capelle aan den IJssel zet al enkele jaren Stadsmariniers in om hardnekkige veiligheidsproblemen in kwetsbare buurten aan te pakken. De stadsmarinier kan naar eigen inzicht middelen inzetten die nodig zijn om een veiligheidsprobleem snel aan te pakken. Hij onderhoudt een breed netwerk van partners, waaronder de woningcorporaties. Waar reguliere voorzieningen niet sluitend zijn zet de stadsmarinier een stap naar voren. Vier jaar Rotterdamwet. Wat zijn de ervaringen? Sabine en Jan-Peter nemen je mee in hun verhaal.

Workshop 6 – Social media en straatcultuur (Jeroen van den Broek)

Jeroen van den Broek is criminoloog en houdt zich bezig met de driehoek straatcultuur, social media en jeugdcriminaliteit. Vanuit zijn eigen bedrijf Partner in Crime adviseert hij (overheids)instanties over hoe zij social media kunnen inzetten binnen de integrale aanpak van jeugdproblematiek. Daarnaast is hij in Rotterdam werkzaam als coördinator van het Online Jongerenwerk en promoveert hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een onderzoek naar online straatcultuur. In deze interactieve workshop verkennen we samen met Jeroen welke mogelijkheden er liggen om social media in te zetten om de veiligheid en leefbaarheid binnen gemeenten te vergroten. Aan de hand van actuele casuïstiek worden deelnemers meegenomen in de laatste ontwikkelingen en krijgen zij handvatten aangereikt om social media op een waardevolle manier in te zetten binnen de aanpak. De ervaring leert dat het samen puzzelen op de inzet van social media de gehele integrale samenwerking vooruit helpt.