Bestuurlijk programma 2019

‘There’s no good story without conflict’, stelde toneelschrijver Bernard Shaw ooit in een terugblik op zijn loopbaan. Waarom focussen we in het contact met burgers dan bij voorkeur op gedroomde uitkomsten, doelen en resultaten? Ieder mens snakt naar eerlijke en tijdige openheid over de problemen die hij of zij ervaart. Of het nu gaat om de afschaffing van de dividendbelasting, de dood van grote grazers op de Oostvaardersplassen of het kappen van bomen in een woonwijk: steeds weer zijn er situaties waarin verbazing, woede en verzet over elkaar heen buitelen. Een gigantische behoefte aan erkenning voor wat mensen als unfair, onbillijk, oneerlijk beschouwen speelt een steeds terugkerende rol. Net als het nemen van maatregelen om het probleem op te lossen. En daarin schuilt een valkuil. Het probleem, het ongemak en de onvrede worden overruled door oplossingen: antwoord op zoek naar vraag. Er wordt voorbij gegaan aan erkenning, nodig om daarna stappen naar oplossingen te zetten.

Guido Rijnja (adviseur communicatiebeleid bij de Rijksvoorlichtingsdienst) pleit voor contact met elkaar over de opgave, wat schuurt en wat nodig is om het weer glad te plooien. Centraal in wat hij ‘dilemmalogica’ noemt, staan het erkennen van zorgen, helpen ordenen en perspectief bieden. Met daaronder een stevig besef dat we als mensen openstaan voor contact en barsten van de vindingrijkheid om woorden te vinden, scenario’s en andere uitkomsten te helpen scheppen. De kern van open, transparant en uitnodigend bestuur. Guido Rijnja neemt je als bestuurder mee in een verdiepende masterclass rondom dilemmalogica. Theoretisch? Zeker niet. Rijnja roept je op vooraf dilemma’s en schurende vraagstukken met hem te delen. Hoe ben je daarmee omgegaan? Waar ben je tegenaan gelopen? Wat ging juist goed? Hoe had het anders gekund? Tijdens een goede intervisie-sessie help je jezelf en collega’s, gebaseerd op de praktische handvatten van Guido Rijnja.

rijnja