3 online bijeenkomsten: Instrumenten voor wijkprofielen en buurtagenda’s

Samen het met het ministerie van BZK organiseren Platform31, Movisie, LSA bewoners en het LPB drie online bijeenkomsten over instrumenten voor het maken van wijkprofielen en buurtagenda’s.

Zicht krijgen op wat er speelt in de wijk
Hoe krijg je goed en snel zicht op de kwaliteiten, kansen, knelpunten en problemen in wijken? En hoe vertaal je die in een gebiedsagenda waarin zowel beleidsmakers, wijkprofessionals als bewoners hun dromen en ambities herkennen? Gemeenten gebruiken vaak statistische gegevens om inzicht te krijgen wat er speelt in wijken, terwijl bewoners als geen ander weten wat er leeft in hun buurt. Vanuit beide kanten bestaan er methoden en instrumenten om wijken en buurten in kaart te brengen. Hoe kunnen we deze twee werelden verbinden?

Aan de gang met gebruik van instrumenten
Platform31, Movisie, LSA bewoners en het LPB organiseren samen met het ministerie van BZK drie online bijeenkomsten om beleidsmakers, wijkprofessionals en bewoners te helpen die aan de gang willen met methoden om de kansen en problemen van kwetsbare wijken in beeld te brengen. Daarbij besteden we ook aandacht aan hoe de leefwereld van bewoners en systeemwereld van beleidsmakers kunnen worden samengebracht in een gezamenlijke ambitie voor de buurt. Dit project is onderdeel van een leernetwerk dat binnen het Interbestuurlijk Programma Leefbaarheid en Veiligheid wordt opgezet voor gemeenten, lokale professionals en bewoners.

Opzet van de bijeenkomsten
Tijdens de bijeenkomsten delen Platform31 en Movisie inzichten uit een inventarisatie waarin ook voorbeelden van instrumenten worden toegelicht, experts komen aan het woord, ervaringen van deelnemers met het gebruik van instrumenten worden uitgewisseld en u denkt onder begeleiding na over toepassing in uw eigen praktijk. Het precieze programma van de bijeenkomsten volgt ruim voor iedere bijeenkomst.

Aan de slag met data gedreven instrumenten voor het maken van een gebiedsanalyse
Donderdag 12 november 2020

In deze bijeenkomst staat het buitenperspectief centraal; hoe kijk je aan de hand van statistieken naar een gebied? We tonen een aantal aansprekende voorbeelden van top-down instrumenten. Wat leveren deze gebiedsanalyses op? Hoe moeten we de cijfers interpreteren? Wat kan je hier van leren? Wat zijn voordelen en beperkingen van een top-down analyse? Wat zijn de ervaringen van de deelnemers met dit soort instrumenten?

Bekijk hier de bijeenkomst terug

Presentatie platform31Hoe maak ik een wijkanalyse?

Presentatie Rebel groupDe maakbare stad

Vanuit het perspectief van bewoners werken aan een gebiedsagenda
Dinsdag 1 december 2020 10.00 – 12.00 uur
In deze bijeenkomst staat het binnenperspectief centraal; de beleving van bewoners. Hoe ervaren zij hun leefomgeving? De ‘officiële statistieken’ zeggen dat hun buurt een achterstandsbuurt is, maar welke bedreigingen én kansen zien zij in hun buurt. En hoe kunnen deze belevingen worden gebruikt voor het opstellen van een gebiedsagenda? We tonen een aantal aansprekende voorbeelden van bottom-up instrumenten en de toepassing daarvan in de praktijk. Wat kan je hier van leren? Wat zijn de voordelen en de beperkingen? En wat zijn de ervaringen van de deelnemers met dit soort instrumenten?

Bekijk hier de bijeenkomst terug

Presentatie Luc OpdebeeckParticipatief drama

Presentatie Movisie –  Vanuit het binnen-perspectief werken aan een gebiedsagenda

Tellen en vertellen; samen aan de slag
Donderdag 21 januari 2021 10.00 – 12.00 uur

De laatste bijeenkomst draait om gedeelde ambities en draagvlak voor een gebiedsgerichte aanpak. We presenteren een aantal aansprekende voorbeelden van instrumenten die beleving en data combineren. Hoe kun je met elkaar het gesprek aan gaan en op basis van verzamelde en geïnterpreteerde data gedeelde ambities formuleren en een aanpak voor de toekomst uit stippelen? We gaan met elkaar in gesprek over ervaringen, wat nodig is voor een goede samenwerking en het vinden van gedeelde ambities. Ook gaat u onder begeleiding aan de slag met het vertalen van wat u heeft opgehaald uit de bijeenkomsten naar uw eigen situatie.

Bekijk hier de bijeenkomst terug

Presentatie Platform31 & Movisie slotbijeenkomst

Presentatie gemeente Den Haag – Haagse ervaringen met de wijkaanpak

Na deze bijeenkomsten is een handreiking samengesteld. Download hier ‘Hoe maak ik een buurtagenda’.