Wijkgericht werken in tijden van corona

23 maart, 2020 - Webredactie

door René Kerkwijk >>

Het zijn bijzondere tijden. Het coronavirus raast door het land, in ieder geval door Brabant. De maatregelen volgen elkaar in snel tempo op en leiden bij gemeenten tot grote veranderingen. Alleen al het goed inrichten van een loket voor ZZP’ers die aanspraak gaan maken op gemeentelijke regelingen vergt achter de schermen heel veel inzet. Collega’s die gisteren nog dachten werk te hebben dat hen ligt moeten nu gaan veranderen naar compleet nieuwe werkzaamheden.

De ziekenhuizen staat het water zover boven de lippen dat het leger zelfs hulp gaat geven.  Ongekende maar noodzakelijke maatregelen. Ook huisartsen kunnen in Brabant de toestroom van extra zieken nauwelijks aan. Die wenden zich tot gemeenten met de vraag voor extra ruimtes zodat zij een corona-huisartsenpost in kunnen richten in de buurt van de eigen praktijk. In de eigen praktijk probeert men vervolgens de reguliere huisartsenzorg doorgang te laten vinden. Wijkmanagers betekenen hier veel in. Zij hebben zich ook moeten aanpassen aan de omstandigheden. Het werk in buurten staat in alles haaks op thuis werken!

Maar juist de wijkmanager heeft de contacten in de buurten met scholen (die nu dicht zijn), buurthuizen (die gesloten zijn) en sporthallen (waar ook niets plaatsvindt) en kunnen helpen de verbinding tussen de huisartsen en deze locaties tot stand te brengen. Wat vaak slechts nodig is om zo’n coronapost in te richten is stromend water en elektra. Eén tip vanuit Brabant aan de rest van het land: wat er in Brabant gebeurt komt ook jullie kant op. Nu lijkt er ogenschijnlijk nog niet zo veel aan de hand maar benut de tijd door dingen voor te bereiden zoals hier net beschreven. Je wint er straks heel veel tijd mee.

Mensen helpen elkaar. Er zijn mooie initiatieven. Ondernemers willen ondersteunen in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Ik zie ook Facebookgroepen waar vraag en aanbod samen komen. De helft van de leden in die groepen (tot ver over de 2000 leden per groep soms!) ken ik. Het zijn mensen zoals jij en ik die tijd hebben om een handje toe te steken. Vragen hebben vaak binnen 1 tot 2 uur een antwoord en nagenoeg altijd met resultaat.

Het is verleidelijk te denken dat wij als overheid daar een rol bij moeten hebben. Dat lijkt me niet wenselijk. We hebben te veel de neiging er weer onze systeemstructuur in aan te gaan brengen. Het lukt nu zonder ons ook prima. Als je al wilt helpen vraag dan de initiatiefnemers wat zij van jou nodig hebben. Ik zie deze mensen 24 uur in touw met hun initiatief en dat hadden ze niet vooraf zo gepland.

Nederland, wijkwerkers, leer van de ervaringen in Brabant en doe er je preventieve voordeel mee. Ben voorbereid. En let vooral een beetje op elkaar.

René Kerkwijk
Ontwikkelaar Sociaal domein, Gemeente Eindhoven; Bestuurslid LPB