Stem op een wijkambtenaar: Nick Tameris

22 oktober, 2017 - Webredactie

Deze week schenken we aandacht aan de 6 genomineerde wijkambtenaren voor de Beste Ambtenaar van het Jaar 2017 van Publiek Denken. Stemmen kan tot en met 31 oktober. Vandaag in the spotlight:

Nick Tameris teamcoördinator gebiedsregisseurs, gemeente Nissewaard

Nick is dé Verbindende schakel binnen de gemeente Nissewaard als het gaat om wijkgericht/ gebiedsgericht werken.  Binnen zijn werkzaamheden als Teamcoordinator van de combinatiefunctionarissen werkt hij veel buiten de kaders en probeert hierin zijn team mee te nemen door steeds verder te kijken dan wat mogelijk is/leek. Hierdoor blijven zijn medewerkers scherp en staan open voor verandering, vernieuwing en verbetering. Nick heeft hierin de leidende rol door mensen positief maar kritisch te motiveren, enthousiasmeren en coachen. Dit doet hij niet alleen binnen het team, maar ook binnen de afdeling, de gehele organisatie en bij externe partners in de wijk. De kracht van Nick is zijn netwerk te kennen en beheren, goed luisteren, doorvragen en direct koppelingen maken met andere werkvelden / afdelingen intern en maatschappelijke organisaties die een grote rol spelen in de wijk. Hij stelt zichzelf niet voorop, maar laat andere (voornamelijk vrijwilligers uit de wijk) in de schijnwerpers staan.

Doordat hij alle gebieden binnen Nissewaard uitstekend kent, weet hij samenwerking tussen verenigingen, maatschappelijke organisaties, vrijwilligers, inwoners en bedrijven te creëren en wijken te ontplooien tot een sportieve, gezonde en veilige leefomgeving. Dit doet hij op een creatieve manier en denkt daarbij vaak out of the box. Ook is hij op de hoogte wat er landelijk speelt en houdt hij trends en ontwikkeling nauwlettend in de gaten.

Nick is een collega die graag het gesprek aan gaat met andere collega’s om met elkaar de inwoner zo goed mogelijk te bedienen. Een van die voorbeelden is mee te  denken binnen de ontwikkelingen Thuis in de Wijk, waarbij het gebiedsgericht werken centraal staat. Thuis in de wijk werkt in Nissewaard aan de hand van de High Five elementen om met en voor elkaar vitaal te kunnen leven.

Nick is diegene die zich hier dagen, weken, jaren als ambtenaar keihard voor in zet. Hij verdiend het zelf ook een keer om in de schijnwerpers te staan en ambtenaar van het jaar 2017 te worden!

Bekijk de andere genomineerde wijkambtenaren op LPB.nl