Finalist gebiedsambtenaar: Ruud Meijer

14 november, 2017 - Webredactie

Van de 7 genomineerde gebiedsambtenaren zijn er 2 naar de finale! Deze week schenken we aandacht aan de 2 gebiedsambtenaren die finalist zijn in de verkiezing voor de Beste Ambtenaar van het Jaar 2017 van Publiek Denken. Vandaag in the spotlight:

Ruud Meijer gebiedsverbinder, Haarlem

Je kent Ruud misschien als collega of van Parkmanagement Waarderpolder – waarvan hij bestuurslid is namens de gemeente Haarlem. Als projectleider van het Werkbedrijf Zd-Kennemerland/IJmond. Of van De 99 van Zuid Kennemerland. Van de NV Haarlem? Van Baardlem? Of via een van de vele netwerken in Haarlem waar hij als ambtenaar of als persoon bij betrokken is en als geen ander verbindingen legt en dingen voor elkaar krijgt.

En als je hem nog niet kent, wordt het tijd om hem te leren kennen. Geen wijkambtenaar, wel een gebiedsmanager. Want zijn doelgroep is misschien anders dan die van het LPB – bedrijven en ondernemers. De manier van werken, gebiedsgericht voor het publieke belang, is hetzelfde. Tijd dus om de term wijkambtenaar te wijzigen in gebiedsambtenaar!

Ruud Meijer is een gedreven optimist, een man die denkt en handelt vanuit kansen, samenwerken en oplossingen zoeken. Een ambtenaar die met overgave en consequent de verbindende factor is tussen de overheid en haar ‘klanten’. In het geval van Ruud zijn dat meestal ondernemers. Zoals Ruud zelf zegt: “Procedures zijn geen doel op zichzelf, maar een manier om samenwerking te ondersteunen. Ik wil de vertaling maken tussen private en publieke sector, want we hebben elkaar nodig om het hier aangenaam te maken“.

 

 

Bekijk de andere genomineerde wijkambtenaar op LPB.nl