Comeback wijkaanpak #1: De wijkaanpak door de jaren heen

10 november, 2020 - Webredactie

Hoe heeft de wijkaanpak zich door de jaren heen ontwikkeld en waar staan we anno 2020? In vier afleveringen onderzoekt Pakhuis de Zwijger dit onderwerp.

Tot 2012 bestonden er grote programma’s vanuit het Rijk met een wijkgerichte aanpak – denk bijvoorbeeld aan het krachtwijkenbeleid en de Vogelaarwijken. Daarna trok het Rijk zich terug. Op lokaal niveau veranderde er tegelijkertijd ook van alles. Denk aan de decentralisaties in het sociaal domein en de woningbouwcorporaties die terug naar hun kerntaak moesten door een aanpassing in de Woningwet. Dit alles zorgde voor minder beleidsaandacht en onderzoek op het gebied van de integrale wijkaanpak. Nu lijkt de interesse voor de wijkaanpak een comeback te maken. Hoe heeft de wijkaanpak zich de afgelopen decennia ontwikkeld? Wat houdt ‘integraal’ eigenlijk precies in? Wat zijn de geleerde lessen? En wat heeft de integrale wijkaanpak Amsterdam opgeleverd?

Deze video verscheen eerder op www.pakhuisdezwijger.nl

Bekijk hier de tweede aflevering van Comeback van de wijkaanpak