Wijkgericht werken. En nu?

10 februari, 2015 - Webredactie

3723cccdoor Martin van der Maas >>

Misschien ligt het aan mij, maar ik vind ‘wijkgericht werken’ sleets geworden. Niet dat ik ertegen ben; genoeg levenservaring om mezelf overbodig te durven verklaren heb ik nog niet. Nee, het gaat mij om de term. ‘Wijkgericht werken’ is ooit bedacht door iemand die ik niet ken in een voor mij onbekend tijdsgewricht, maar inmiddels zijn we terechtgekomen in de participatiesamenleving.

De participatiesamenleving kenmerkt zich door een veelvuldig gebruik van termen die van elkaar verschillen, maar allemaal op hetzelfde neerkomen: burgerparticipatie, burgerkracht, horizontaal werken, transitie, van onderop enzovoorts. En dan natuurlijk ‘wijkgericht werken’. Dit alles leidt ertoe dat op veel stadhuizen ‘burgerparticipatie’ valt onder afdeling X, ‘wijkgericht werken’ onder afdeling Y en ‘transitie sociaal domein’ onder afdeling Z. Separate termen maken dat dezelfde waarden op stadhuizen worden versneden in aparte afdelingsverantwoordelijkheden. En zo kan het gebeuren dat de missie van sociale wijkteams grotendeels buiten wijkambtenaren om wordt geformuleerd.

De naam ‘LPB’ verwart mij daarbij eerder dan dat het mijn geestelijke nood lenigt. ‘Platform voor Wijkgericht Werken’, luidt de ondertitel van het LPB. Afgekort is dat dus eigenlijk ´PWW´. Maar dat roept misschien associaties op met de PVV. Of is dat niet erg? Henk en Ingrid staan wel mooi symbool voor de wijkbewoners waar we het allemaal voor doen. Oorspronkelijk heette het LPB ‘Landelijk Platform voor Buurt- en wijkbeheer’. Misschien is ‘wijkbeheer’ wel een betere term dan ‘wijkgericht werken’. Maar dan dreigen wijkontwikkelaars zich weer aan ons gedachtegoed te onttrekken, terwijl ontwikkeling niet anders is dan een beweeglijke vorm van beheer. In Den Helder hebben we daarom voorgesteld om onze wijkambtenaren ‘Team Wijkaanpak’ te noemen. Het voorstel is vooralsnog niet afgewezen.

Ondertussen kan iedereen in dit participatietijdperk zien hoe het gedachtegoed van het LPB door andere bewegingen wordt aangevreten. Iedereen die de tijdgeest begrijpt, heeft het over ‘bottom up’. Wie bijvoorbeeld op de internetpagina van Ruimtevolk kijkt, krijgt af en toe het idee per ongeluk op de LPB-site terechtgekomen te zijn. Dat is misschien goed nieuws, aan de andere kant loopt het LPB daarmee een verhoogd risico op een identiteitscrisis.

Maar misschien zaai ik inmiddels wel meer verwarring dan me lief is. Het einde van deze column is net op tijd bereikt.

 

Martin van der Maas
Wijkmanager Gemeente Den Helder