Buurtbewoners betrekken gemeente bij visieproces

27 mei, 2015 - Webredactie

door Martin van der Maas >>

Een column met een korrel zout & uit de duim van huiscolumnist Martin van der Maas. Hij liet zich inspireren door de satirische blog De Speld.

Bewoners van de Schildersbuurt hebben besloten om de gemeente te betrekken bij het maken van een visie op hun buurt. Volgens de voorzitter van de buurtvereniging vormt deze stap een belangrijke breuk met het verleden. “Jarenlang hebben we alle visie- en beleidsprocessen zelf doorlopen, maar daar hebben we niet langer de middelen voor. Bewoners trekken zich langzaam terug op hun kerntaken: steeds harder werken voor steeds minder geld, en dan hebben ze ook nog hun gezin en de kroeg. Bovendien zie je waar al dat gepamper op is uitgedraaid: achteroverleunende ambtenaren die er wel erg gemakkelijk van uitgaan dat de buurtvaders alles opknappen. De gemeente zal nu zelf meer verantwoordelijkheid moeten nemen.”
Participatiesamenleving

Bij een rondgang op straat blijkt dat deze visie breed wordt gedeeld. Een bewoner van de Rembrandtstraat denkt dat de eigen kracht van bestuurders en ambtenaren veel meer kan worden benut. “Er is niets mis mee om van hen een bijdrage te vragen. We leven nu tenslotte wel in de participatiesamenleving.” Een bewoner van het Vermeerhof ziet nog een ander voordeel: “We denken dat er onder ambtenaren best kennis over onze buurt aanwezig is. Dat willen we aanboren. Zo snijdt het mes aan twee kanten.” Verscheidene buurtbewoners zeggen participatie ook te zien als middel om op het stadhuis meer draagvlak te creëren voor wat er in hun buurt gebeurt. Men hoopt dat gemeentelijke juristen dan minder vaak gerechtelijke procedures aanspannen om buurtinitiatieven tegen te houden.

Scepsis
Het betrekken van gemeenten is een landelijke trend, die onder deskundigen bekendstaat als de ‘kanteling’, of de ‘transitie’. Toch heerst er op het stadhuis vooralsnog scepsis. De gemeentelijk wijkmanager moet het allemaal nog zien: “Bewoners hebben jarenlang besluiten genomen in achterbuurtjes, terwijl wij stelselmatig zijn genegeerd. Participatie is tot nu toe een farce gebleken.” Bovendien zegt hij ervoor te passen om alleen maar de gaten te vullen voor bewoners die nu opeens geen tijd meer hebben voor hun eigen buurt. “Bestuurders en ambtenaren willen serieus genomen worden. Wij wonen weliswaar niet in die buurt, maar buurtbewoners moeten beseffen dat kennis van beleid en procedures ook van belang kan zijn.” Toch probeert de wijkmanager positief te zijn: “Ik hoop echt dat nu ook de buurt gaat inzien dat samen optrekken het meeste oplevert voor iedereen.”

 

Martin van der Maas
Wijkmanager Gemeente Den Helder