Werkplaatsen wijkgericht werken

15 oktober t/m 14 januari

Utrecht, Nederland

Gemeentelijke organisaties zijn steeds meer ingericht om wijkgericht te werken. Met meer focus op de wijk staat de gemeente dichter bij haar inwoners. Maar de uitvoering van een wijkgerichte aanpak binnen de gemeentelijke organisatie is nog regelmatig lastig. Platform31, het Landelijk Platform Buurtgericht werken (LPB) en A&O fonds Gemeenten gaan daarom in een tweede ronde werkplaatssessies aan de slag met de vraag: Hoe geef je als gemeente succesvol en effectief vorm aan wijkgericht werken?

Hoewel wijk- en sectorambtenaren bij dezelfde organisatie werken, komen ze elkaar niet iedere dag tegen. Daarom brengen we ze in de werkplaatsen samen. Er is ruimte voor zes tot acht wijkambtenaren die allemaal twee (sector-)collega’s meenemen. Samen zoekt ieder trio de verbinding met elkaar door te werken aan een eigen lokale casus. Hierbij is er volop ruimte voor reflectie op de gemeentelijke organisatie. Centraal in de casussen staat een strategische opgave met een wijkcomponent waarin verschillende domeinen samenkomen. Oftewel, een casus waarin het gemeentehuis en de wijk samenkomen. Denk aan de huisvesting van kwetsbare doelgroepen in de wijk, het aanpassen van pleinen om wateroverlast te voorkomen of het faciliteren van (groene) bewonersinitiatieven als gemeentelijke organisatie. Door met elkaar en met ervaringsdeskundigen van buitenaf te reflecteren krijgt u nieuwe inzichten en inspiratie om de casus verder te brengen.

  • Werkplaats 1 (15 oktober 2019) – Positionering van het wijkgerichte werken in de eigen gemeente
    Na afloop van deze bijeenkomst kunt u gestructureerd aangeven hoe het wijkgerichte werken in uw gemeente gepositioneerd is en wat de gezamenlijke stip op de horizon is.
  • Werkplaats 2 (7 november 2019) – Lokale agenda
    Aan het einde van deze bijeenkomst heeft u prioriteiten bepaald. U ontvangt handvatten die u helpen te manoeuvreren tussen wat beleidsmakers, bestuurders én wijkbewoners als urgent zien. In de werkplaatsen gaat u aan de slag met het vormen van een lokale agenda.
  • Werkplaats 3 (14 januari 2020) – Wat en wie heb je nodig?
    Tijdens de derde werkplaats krijgt u een idee met wie u de lokale agenda gaat uitvoeren. Het gaat hierbij om samenwerkingspartners maar ook intern om collega’s met de juiste vaardigheden of positie binnen de gemeente.
aanmelden
werkplaatssessies-1530188600
Barbara Wilschut
Han van Geel
Jeroen Boon