Werkplaats ‘Werken aan wijkontwikkeling’

29 augustus t/m 31 augustus

Postweg 9, 3941 KA Doorn, Nederland

In Nederland kennen we een aantal wijken met allerlei maatschappelijke problematiek. Dat zijn helaas al jarenlang grotendeels dezelfde wijken. Hoe zorgen we nu bij een nieuwe ronde investeringen in deze wijken dat we wél blijvend de negatieve spiraal gaan doorbreken? Er zijn veel lessen te leren uit het verleden en er zijn ook zeker wenkende perspectieven. Samen met onderzoeks- en adviesbureau Van Vieren organiseert Platform31 een driedaagse voor mensen die de kloof willen dichten en gelijke kansen willen creëren voor burgers die leven in wijken waar die kansen niet vanzelfsprekend zijn.

Er is een aantal wijken waar de maatschappelijke problemen zich hebben opgestapeld: weinig scholing, geen werk, armoede, slechte woonomstandigheden, schulden, geweld, crimineel gedrag, lage levensverwachting (tot 10 jaar minder dan in betere wijken). Zulke wijken zijn in de loop der jaren met verschillende termen aangeduid: achterbuurten, achterstandswijken, stadsvernieuwingswijken, probleemaccumulatiegebieden, krachtwijken, prachtwijken en kwetsbare wijken. De problemen in deze wijken blijken zeer hardnekkig.

In deze werkplaats gaan we op zoek naar praktische interventies en systeemdoorbraken, interventies met perspectieven voor de langere termijn. Welke veranderingen zijn nodig en hoe pak je dat aan? Het vertrekpunt is leading from the emerging future.

Wij bieden een werkplaats:

  • om systematisch en diepgaand te werken aan het verbeteren van kwetsbare wijken en aan je eigen opgave en rol daarin;
  • waar je met mensen werkt vanuit eenzelfde passie en die bereid zijn hun kunde en kennis, hun trots en twijfels met je te delen;
  • met inleidingen en begeleiding die je op scherp zet, op de proef stelt en perspectief biedt.

Je werkt aan vragen als:

  • Wat is het krachtenveld waarbinnen ik opereer?
  • Wat betekent dat voor mijn samenwerken met andere partijen?
  • Zijn mogelijke andere manieren van kijken en benoemen van mijn vraagstuk vruchtbaar?
  • Hoe kan ik dat omzetten in praktisch handelen om verschil te maken?
aanmelden