Verduurzaming en verbetering van kwetsbare wijken/opgaven verbinden in de wijk

2 december 2021

Als geen ander weet de wijkprofessional dat in veel wijken die door gemeenten zijn geselecteerd om ‘van het gas af’ te gaan, de energietransitie niet de enige opgave is. Er spelen ook andere zaken op het gebied van leefbaarheid, werkgelegenheid of armoede die voor bewoners dichterbij en urgenter zijn dan het klimaatprobleem. De transitie naar aardgasvrij kan in kwetsbare wijken juist als vliegwiel fungeren voor andere opgaven. Dit blijkt uit het meerjarige experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken. In deze themasessie behandelen we aan de hand van uitkomsten van het experimentenprogramma hoe deze verbindingen tot stand kunnen komen en bieden we een handelingsperspectief voor wijkprofessionals.

aanmelden